Дзукети България ЕООД

Уебсайт: https://www.zucchetti.bg/
Е-mail за обратна връзка : [email protected]


Представляващ : Дирк Аксел Швиндлинг, Ясен Танев
Телефон за обратна връзка: +35929583201


Кратко резюме на организацията (бизнес – визитка)
Дигитална трансфорамция, неразбираща компонента киберсигурност е скъпо начинание, в което устойчивостта на инвестицията не e гарантирана. Ние подпомагаме нашите клиенти с иновативни продукти в сферетата на търговията и ресторантьорството.
Подхода за устойчива дигитална трансформация, който ние от Дзукети България прилагаме е следният:

 • Ще проведем интервю с вашия екип, за да идентифицираме нуждите.
 • Ще предоставим компетентна експертиза, преди продажба.
 • Ще проучим бизнес процесите в организацията.
 • Ще предложим навременно и адекватно след продажбено обслужване.
 • Обучение в детайли, за да се използва пълният потенциал на решенията.
 • Постоянна комуникация относно актуализацията в законовата и административна рамка.

Внедредните системи са обект на систематична защита от кибератаки, а клиентите и персонала им са предмет на обучение и тестване за киберустойчиви знания.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Продукт / Услуга № 1
Анализ и проектиране на системи за управление на продажбите – TCPOS
Интегрирана касова система за управление на продажбите съставена от ядро с бизнес функции, програмируем изглед на операторския екран, вградена интеграция с хардуерни компоненти (банкови терминали, електронни везни, фискални устросйтва).
Системите работят самостоятелно в режим офлайн и обменят непрекъснато данни с централна система при налична връзка.
Всяка една точка е защитена с EDR – система за идентифициране и реакция при киберзаплахи.
TCPOS управлява смесени плащания. лоялна програма, промоции, ваучери и др.


Продукт / Услуга № 2
MAGO ERP – Управление на производство
Mago4 ERP е надеждният организатор на Вашите ресурси.
Всички функции свързани с администрирането и управлението на процеси по документооборот ,планиране, финанси, счетоводство, доставки , партньори, производството, наличности, склад и логистика, аналитични справки са само на един клик разстояние.Mago4 ERP покрива всички оперативни и бизнес нужди в областта на управлението и развитието на компанията.

Mago4 ERP е интегрирано с екосистемата от решения на компанията, които са познати, като гъвкави и надеждни, с възможности за персонализиране. Така получавате цялостно решение, което да покрие бизнес нуждите Ви. Разделена на отделни модули, но и взаимно свързана единна софтуерна система Mago4 ERP е в основата на Вашите обосновани на реални данни управленски решения.

Mago4 ERP е приложение за планиране на ресурсите на предприятието със силно присъствие на международния пазар. Ето защо Mago4 ERP екипа естествено подкрепят развитието на всяка локализация и превръща продукта в локален без да губи световния опит.

Mago4 ERP осигурява следните ключови предимства:

 • Планиране на ресурсите и дейностите;
 • Пълен контрол върху всички звена на предприятието;
 • Унифициране на процеса на управление и улесняване на взимането на решение;
 • Едновременно следене на всички фактори от бизнес процесите, без опасност да се „забрави” някой важен елемент;
 • Възможности за анализ на резултатите и постигане на най-добрата бизнес практика;
 • Управление на бизнес цикъла – постъпления и плащания, складови наличности, приходи и разходи, печалба;
 • Справки и консолидиране на финансови отчети.

Продукт / Услуга № 3
Терминал за самоослужване с компютърно зрение и изкуствен интелект
Системата Vision checkout е продукт целящ, да предостави свобода на потребителите да разчитат на совствния си избор и самостоятелно да преминат по преживяването избор, маркиране и косумация. Нашия продукт е приложим в кантини или ведомствени столове, както и в кафенета и сладкарници.
Времето за самообслужване е межуд 7-10 секунди. Клиента може да заплати в брой или да изпозлва приложението си залоялност или дигитален портфейл.
Продуктите TCPOS са PCI DSS Level 1 и ISO 27001:2022 сертифицирани

Scroll to Top