Иноватори

2Д УЕБ ООД

TabL е съвкупност от иновативни софтуерни решения за Хорека сектора, които целят да бъдат полезни както на крайния клиент и обслужващия персонал, така и на управителя и собственика на всяко заведение или хотел.

Фондация УЕБИТ

За последните 15 години, WEBIT е една от най-разпознаваемите марки на България по света, която променя имиджа на страната чрез привличане на световни имена от технологичната сфера, инвеститори, предприемачи, топ мениджъри от глобални компании и превръща България в хъб на таланти и концентриране на глобални бизнес възможности.

„Рандевю“ ООД

Днес транзакциите вече не са само финансов обмен randevue.app превръща плащанията в преживяване и надгражда с услуги с добавена стойност. Предприятията в сферата на хотелиерството могат да се възползват от вградената система за разплащания, предлагаща повишено изживяване за крайния потребител.

РАДЕСОЛ България ООД

РАДЕСОЛ БЪЛГАРИЯ е създадена през 2013 с цел да предоставя услуги в областта на инженеринга и телекомуникациите, базирани на дългогодишния опит на нашия екип. Компанията е партньор на RAD-Bynet Group Israel, която е доставчик на важни решения за телекомуникации и киберсигурност в световен мащаб.

Смарт Груп България ЕООД

SMART CAST е специализирана кастинг платформа, която дава директен контакт на продуценти и бизнес клиенти към артисти от цяла България за реализация на рекламни видео клипове за телевизия, интернет, социални медии, корпоративни филми, войсовър проекти, рекламна фотография и др.

Център за споделена наука и бизнес развитие към ТУ – София

Центърът за споделена наука и бизнес развитие е предназначен да развива съвременните подходи на споделената наука и да поддържа взаимоотношенията индустрия-обучение в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръща-не на ТУ-София във водещ иновативен, високотехнологичен и конкурентен Университет

АТС България ООД

АТС България е компания с опита над 20 години в областта на доставка, инсталиране, поддръкжа и управление на печат и печатащи устройства и системи.

БАЛКАН ОНЛАЙН ГРУП ЕООД

Ние сме Балканки Онлайн Панаир (BALKAN FAIR ONLINE), организираме търговски онлайн панаири за различни индустрии. Подпомагаме бизнеса, спорта, културата и науката, като обединява хиляди хора, изложители и посетители от Балканите и света.

ЦНСССКЦИЕ

Земеделието е сред най-важните сектори за развитието на икономиката на всяка държава и общество още от древността. В течение на годините секторът се развива и все повече нови технологии и иновации се внедряват в процесите на работа, което улеснява всички заинтересовани страни, в т.ч. производители, търговци, потребители.

Народно читалище „Светлина-2021“

НЧ „Светлина – 2021“ има за цел развитие и обогатяване на културния, обществен и просветен живот на населението на Република България, страните от Европейския съюз и останалите страни по света и в частност на гр. Велико Търново и региона.

Scroll to Top