За нас

ЦИХ Тракия е добре сплотен екип от специалисти по киберсигурност, академични професионалисти и експерти от местната публична администрация.

За нашия проект

Проектът „CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs“ (№ 101083793), финансиран по програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ), е с основна цел осигуряване на лесно и ефективно познаване и разбиране на киберсигурността в масов и интегриран мащаб, посредством обучение, консултиране и тестване на цифровите системи на малки и средни предприятия (МСП) и публични организации.

Продължителност
01/2023 – 12/2025

Общ бюджет
3 099 990.06 EUR

Европейско финансиране
2 775 000.98 EUR

Нашите членове

Scroll to Top