Иноватори

Омнител ООД

ОБУЧЕНИЕ ПО КИБЕР СИГУРНОСТ от световно ниво, чрез непрестанно обновяваща се програма, която използва последните иновацииза проследяване и засичане на кибер атаки от които се извличат последните техники и умения от хакерите, за да се подобряват средствата за защита и обучението на експертите.

Дистриба ООД

Уеб базирана складова платформа, която е създадена, за да свърже всички участници в хранително вкусовата индустрия – производители, дистрибутори и крайни бизнес потребители (хотели, ресторанти, магазини и други) така, че цялата необходима информация за стоките да бъде обменяна дигитално между тях.

Училища.БГ ООД

Нашият основен продукт е OneBook – дневник за детски градини, който включва модули като склад, допълнителни дейности, комуникация и много др.

ХОМО ДЕУС

Приложна академия за образование – Синдео е цялостна акдадемия за настоящи и бъдещи учители.

Фондация Източен Акселератор

„Източен Акселератор“ е фондация с нестопанска цел в обществена полза, която подпомага развитието и обединяването на предприемаческата общност в Източна България.

Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ“

Създаване на информационна платформа www.nepoznatite.bg , създаване и поддръжка на платформа https://invarna.bg/, дигитализиране и популяризиране на културни, архитектурни паметници в България.

Български Експерти за Регионално развитие

„Български експерти за регионално развитие“ БЕРР е независима българска организация, която работи в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, гражданското общество и демократичните институции в страната.

Елегант Системс ЕООД

Компанията предоставя професионални услуги по разработване, внедряване и поддържане на ISO Системи за управление, провеждане на одити и обучения.

Scroll to Top