ЕЦИХ Тракия

За преодоляване на разделението в областта на киберсигурността в ЕС проектът CYBER4All STAR предлага експертен опит, достъп до съоръжения и услуги за експериментиране, достъп до финансиране и създаване на мрежи от екосистеми с доставчици на революционни технологии

Европейски цифров иновационен хъб Тракия

ЦИХ Тракия обединява академичните среди, МСП, големи компании, публични администрации и браншови асоциации, за да преодолее пропастта в сферата на цифровизацията и киберсигурността в България. ЦИХ Тракия се фокусира върху осигуряването на достъп до експертиза в областта на киберсигурността на регионално, национално и европейско ниво чрез своите установени връзки и членство в различни организации. ЦИХ Тракия е договорен партньор на регионалното представителство на мрежата EEN, а също и на Европейския коридор за киберсигурност (ECCE). ECCE е общоевропейска инициатива, която обединява ЕЦИХ, фокусирани върху киберсигурността, от целия ЕС.
ЦИХ „Тракия“ разчита на академичната и иновационната подкрепа на своите неразделни части – Българската академия на науките и Пловдивския университет.
Регионалната власт, в лицето на община Пловдив, е важна част от ЦИХ Тракия като мост между местната публична администрация, бизнеса и академичните среди.

Категории услуги

Тестване преди инвестиране

Пълен набор от технологични услуги за проактивна защита.

Умения и обучения

От базова киберхигиена до AI в киберсигурността.

Достъп до финансиране

Бизнес и инвестиционно консултиране по пътя на дигитализацията.

Екосистема и работа в мрежа

Свързаност между заинтересованите страни на национално и международно ниво.

Интегрирана услуга Cyber4all App

Асистиран онлайн достъп до всички наши продукти и услуги в киберсигурността.

Управлявани услуги за сигурност (Managed security services)

Много организации се стремят да възложат част или всички свои функции по киберсигурност на доверен доставчик на услуги за сигурност. Управляваните услуги за сигурност (УУС) са модел на услуга, предоставяна от доставчиците на услуги за киберсигурност, за наблюдение и управление на устройства, системи и дори на приложения за сигурност от типа „софтуер като услуга“ (SaaS).

Оценка на цифровата зрялост
Оценка на уязвимостите
Оценка на заплахите / рисковете
Разузнаване на заплахите
bg3-min
6247-min

Тестване за проникване

Тестът за проникване, известен още като penetration test, представлява симулирана кибератака срещу вашата компютърна инфраструктура, за да се провери за уязвимости, които могат да бъдат използвани. Тестването за проникване обикновено се извършва с помощта на ръчни или автоматизирани технологии за систематично компрометиране на сървъри, крайни точки, уеб приложения, безжични мрежи, мрежови устройства, мобилни устройства и други потенциални точки на излагане на риск.

Бял тест за проникване
Сив тест за проникване
Сив тест за проникване
Черен тест за проникване
Тест за проникване в IoT системи

Други услуги в областта на киберсигурността

Защитата от инциденти в областта на киберсигурността изискват старателна подготовка, бързи действия и защита на критични активи. Нашите консултанти помагат на организациите да се върнат към дейността си след инцидент със сигурността. Те прилагат своя експертен опит на пъро ниво, за да помогнат на организациите да трансформират своите възможности за киберзащита, за да смекчат заплахите и да намалят бизнес риска – преди, по време и след инцидент.

Консултации
DefeatRansomeware
Киберполигон от следващо поколение като услуга (Next-Generation Cyber-Range-As-A-Service)
2472-min
bg4

Умения и обучения

Обученията са от съществено значение за подготовката на бъдещата работна сила в областта на киберсигурността и за поддържането на настоящите служители в областта на киберсигурността в крак с уменията и развиващите се заплахи. ЦИХ Тракия се ангажира да осигури достъп до обучение по киберсигурност и усилия за развитие на работната сила, за да се развие по-устойчива и способна кибернация.

Основи на сигурността
Киберзащита
Основи на тестовете за проникване
Офанзивно тестване
Основи на уеб хакерството

Други услуги

Общо обучение по HPC и AI

Основи на изкуствения интелект и въведение в изкуствения интелект (ИИ)

Дни за инвеститори

Срещи с национални и международни инвеститори

Семинари за инвеститори

Дългово финансиране, групово финансиране, инвестиции от ангели

Семинари за възможностите за финансиране от ЕС и на национално ниво

Семинарите за възможностите за финансиране от ЕС и национално финансиране ще предоставят достъп до експерти по финансиране от ЕС и национално финансиране

Конференции

Предложената тематична конференция ще предостави платформа за всички заинтересовани страни да обсъдят предизвикателствата и възможностите за МСП

Онлайн семинари

Онлайн семинарите ще съберат на едно място всички заинтересовани страни от екосистемата на киберсигурността на регионално, национално и европейско равнище.

Демонстрационни дни

Демонстрационните дни предоставят платформа на доставчиците на решения за киберсигурност да представят и демонстрират в реална среда своите решения за киберсигурност.

Интегрирано предоставяне на услуги за цифровизация

Платформата ще предоставя достъп до всички услуги на хъба по безпроблемен и онлайн начин на участниците и клиентите на хъба.

Scroll to Top