Дистриба ООД

Уебсайт: app.distriba.bg,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]distriba.bg


Представляващ : Цеко Цеков

Телефон за обратна връзка: +359899366093


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Уеб базирана складова платформа, която е създадена, за да свърже всички участници в хранително вкусовата индустрия – производители, дистрибутори и крайни бизнес потребители (хотели, ресторанти, магазини и други) така, че цялата необходима информация за стоките да бъде обменяна дигитално между тях.

Целта е веднъж въведените в платформата данни, да бъдат обменяни и използвани многократно, както между отделните контрагенти, така и втрешноорганизационно между техните счетоводни и продажбени софтуери, за да не се налага разпечатване на хартия, преписване и повторно въвеждане.

По този начин Дистриба намалява грешките, елиминира някои от процесите, автоматизира други, редуцира рьчното въвеждане и използваната хартия, като така спестява много време и разходи на интегрираните с нея.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Дигитална стокова екосистема

Уеб базирана складова платформа, която е създадена, за да свърже всички участници в хранително вкусовата индустрия – производители, дистрибутори и крайни бизнес потребители (хотели, ресторанти, магазини и други) така, че цялата необходима информация за стоките да бъде обменяна дигитално между тях.

Целта е веднъж въведените в платформата данни, да бъдат обменяни и използвани многократно, както между отделните контрагенти, така и втрешноорганизационно между техните счетоводни и продажбени софтуери, за да не се налага разпечатване на хартия, преписване и повторно въвеждане.

По този начин Дистриба намалява грешките, елиминира някои от процесите, автоматизира други, редуцира рьчното въвеждане и използваната хартия, като така спестява много време и разходи на интегрираните с нея.

Scroll to Top