Добре дошли в екосистемата на ЕЦИХ Тракия

 Воден от стремежа си да развие и постави на високо ниво сътрудничеството между ангажираните в цифровия преход участници, Европейски цифров иновационен хъб „ Тракия“ кани доставчиците на иновативни напреднали технологии да се присъединят към екосистемата на хъба.  По този начин те ще бъдат пионери във формирането на „Каталог на доставчиците на иновативни цифрови технологии“ в изпълнение на проект „CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs“.

След попълване на заявката за включване в каталога по проекта и оценка на допустимостта от страна на екипа на ЕЦИХ „Тракия“, селектираните организации ще бъдат поканени да сключат „Меморандум за партньорство“ с ЕЦИХ „Тракия“. След подписването му, те ще получат:

  • Експертна информация и консултации по въпросите на цифровата трансформация и киберсигурността;
  • Достъп до участие в активности и събития, организирани и координирани от ЕЦИХ „Тракия“ в изпълнение на проекта, в т.ч. в събития с обучително-квалификационен и промоционален за партньорите характер; 
  • Възможности за установяване на нови бизнес-контакти и популяризация на предоставяните технологични продукти и услуги, посредством каналите на ЕЦИХ „Тракия“.

Всички организации, които се присъединят към екосистемата на ЕЦИХ „Тракия“, ще могат да се възползват и от предоставяните от експертите на хъба високо квалифицирани услуги в сферата на киберсигурността, обезпечени с финансиране по програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия и Оперативна програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (2021-2027).

Включете се, ако се разпознавате като наш технологичен партньор!

  • Какво Европейският съюз определя като иновация? – Евростат определя иновацията като „използването на нови идеи, продукти или методи, където те не са били използвани преди“. „Проучването на иновациите в Европейската общност“ (CIS) разглежда иновациите като нови или значително подобрени продукти (стоки или услуги), въведени на пазара, или въвеждането в рамките на предприятие на нови или значително подобрени процеси.
  • Кои технологии Европейският съюз определя за „напреднали“? – ЕК определя „advanced technologies“ като комбинация от цифрови и ключови базови технологии (KETs) – технологии, свързани с висок интензитет на научноизследователска и развойна дейност, бързи иновационни цикли, високи капиталови разходи и висококвалифицирана заетост, които пораждат иновативни бизнес модели и нови процеси и стоят в основата са на създаването на интелигентни продукти и услуги.

Линк за регистрация: https://forms.gle/EAynjBYgEqZJctsf8

При въпроси, свързани с попълването на заявката, не се колебайте да се свържете с нас на тел. +359882333225 или на електронен адрес [email protected].

Scroll to Top