Джей Ви Про Консултинг ООД

Уебсайт: https://www.jvpro.eu/politika-za-zashhita-na-dannite/,

Е-mail за обратна връзка :  anelia.ivanova[@]jvpro.eu


Представляващ : Йордан Ангелов

Телефон за обратна връзка:+359882 744771


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

JV Pro Consulting е специализирана компания в областта на консултантските услуги на проекти финансирани от Европейските програми. Чрез JV Pro Consulting Вие ще можете да получите най-подходящата подкрепа за успеха на вашите проекти, за финансиране от структурните еврофондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Ние предлагаме гъвкави схеми за консултации и обучения за да можете да бъдете сигурни, че: – вашите проектни предложения са конкурентоспособни; – проектната ви документация е в пълно съответствие с изискванията на програмата; – вие разполагате с подходящите партньори; – реализирането на проекта Ви носи реални ползи.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Консултантските услуги на проекти финансирани от Европейските програми

JV Pro Consulting е специализирана компания в областта на консултантските услуги на проекти финансирани от Европейските програми.Основната дейност на компанията включва: * Бизнес консултации: Помощ на фирми в разработването и прилагането на стратегии за растеж и оптимизация на бизнес процесите. * Финансови услуги: Предлагане на услуги като финансово планиране, анализи и управление на риска. * Проектен мениджмънт: Управление на проекти от началото до края, включително планиране, изпълнение и мониторинг. Чрез JV Pro Consulting Вие ще можете да получите най-подходящата подкрепа за успеха на вашите проекти, за финансиране от структурните еврофондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Ние предлагаме гъвкави схеми за консултации и обучения за да можете да бъдете сигурни, че: * вашите проектни предложения са конкурентоспособни; * проектната ви документация е в пълно съответствие с изискванията на програмата; * вие разполагате с подходящите партньори; * реализирането на проекта Ви носи реални ползи.

Scroll to Top