ЕС АР ВИ ООД

Уебсайт: www.ehub.bg,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]srv.bg


Представляващ : Даниел Колев – управител

Телефон за обратна връзка:  +359878448545


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

ЕС АР ВИ ООД е водещ доставчик на ИТ хардуер, предлагащ решения с най-високо качество и конкурентни цени. С дългогодишен опит и участие в различни проекти, нашата компания се утвърди като надежден партньор на повечето известни производители в индустрията. Ние предоставяме широк спектър от комплексни ИТ решения, съобразени с индивидуалните нужди на нашите клиенти. Винаги се стремим да надминем очакванията, като осигуряваме иновативни продукти и услуги, които гарантират ефективност и надеждност. Доверете се на ЕС АР ВИ ООД за вашите ИТ нужди и се възползвайте от нашите конкурентни условия и висококачествени предложения.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Система за анализ и проверка на продукти

Представяме ви специално разработена система за анализ и проверка на продукти от източници на доставчици, създадена за нуждите на онлайн магазини. Системата предлага следните функции: Проверка на цени: Автоматизирано сравняване на цените на продуктите от различни доставчици. Проверка на наличности: Постоянно следене на наличностите и актуализиране на информацията в реално време. Анализ по зададени критерии: Възможност за анализ на продуктите според различни параметри и извеждане на резултати. Работа с различни типове източници на информация: Системата поддържа работа с цено листи, XML информация, връзка с API и други. Извеждане на предложения: Системата генерира предложения за продукти, които могат да бъдат използвани за информация към вашия уебсайт, на база на анализите и проверките. Създаване на каталог: На базата на събраната информация се създава каталог, в който можете да управлявате информацията за продуктите бързо и лесно. Тази услуга ще ви помогне да оптимизирате асортимента си, като осигурите винаги актуална информация за продуктите и гарантирате конкурентни цени и наличности за вашите клиенти.


Продукт / Услуга 2

Одит на текуща ИТ инфраструктура и изкупуване на продукти

Предлагаме професионална услуга за одит на вашата текуща ИТ инфраструктура и изкупуване на остарели или ненужни продукти. Нашият процес включва следните стъпки: Одит на ИТ инфраструктурата: Подробен анализ на текущите ИТ активи, оценка на ефективността и идентифициране на области за подобрение. Изкупуване на продукти: Възможност за изкупуване на вашите стари или ненужни ИТ активи. Приспадане на стойността на активите: Стойността на изкупените активи се приспада от цената на новата оферта, което значително намалява разходите за модернизация. Гъвкавост при надграждане: Тази услуга предоставя на клиентите голяма гъвкавост за надграждане на ИТ средата, като оптимизира разходите и улеснява прехода към нови технологии. Нашият екип от експерти ще ви помогне да подобрите ефективността на вашата ИТ инфраструктура и да постигнете максимална стойност от инвестициите си, като осигури безпроблемен преход към по-модерни и ефективни решения.


Продукт / Услуга 3

Изграждане на енергоефективни зелени енергийни системи

Предлагаме изграждане на енергоефективни зелени енергийни системи, както и системи за уползотворяване на произведена енергия от възобновяеми източници. Нашите услуги включват: Изграждане на зелени енергийни системи: Проектиране и реализация на енергоефективни системи, които използват възобновяеми източници като слънчева и вятърна енергия. Употреба на произведена енергия: Решения за ефективно оползотворяване на произведената енергия, намалявайки разходите и увеличавайки енергийната независимост. Решения за добив на крипто активи: Предлагане на различни типове системи и продукти, които използват произведената зелена енергия за добиване на криптовалути, осигурявайки енергийно ефективни и екологично съобразни решения. Нашите зелени енергийни системи ще ви помогнат да намалите въглеродния си отпечатък, да оптимизирате енергийните си разходи и да се възползвате от възможностите за добив на крипто активи чрез устойчиви и иновативни технологии.

Scroll to Top