Нов учебен предмет „Киберсигурност“ бе въведен от учебната 2022-2023 година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.

В света на бързо развиващите се технологии, промените в образователната система са не просто желателни – те са необходими. Откликвайки на тази необходимост, СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Пловдив, в партньорство с Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ (ЕЦИХ „Тракия“) и експертите Петър Кънчев и Станислав Атанасов, разработва пионерска учебна програма по киберсигурност. Този нов учебен предмет, представен за първи път през учебната 2022-2023 година, отваря врата към разбирането на комплексния свят на цифровата сигурност и отговора на образователната система към съвременните предизвикателства.

 

Пълен текст на статията във вестник „Учителско дело“ с автор Д-р Ирена ДУШКОВА, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Пловдив

 

От учебната 2022-2023 година в училището се въвежда още един нов учебен предмет „Киберсигурност“. Изучава се в първи гимназиален етап като допълнителна подготовка в паралелките за професионална подготовка по професията „Програмист на изкуствен интелект“. Въвеждането на предмета е в отговор на необходимостта от компетентности и в тази област предвид тенденциите, които се наблюдават в стопанското развитите и обществените отношения при наличието на растящ риск от злонамерени кибер заплахи и интервенции. Училището идентифицира навреме тази потребност и още през април 2023 г. намира партньори за разработване на учебна програма по новия учебен предмет. Така съвместно с катедра „Политически науки и национална сигурност“ към Факултет по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – Пловдив и Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ се разработва и новата учебна програма по учебния предмет „Киберсигурност“.

Директорът на образователната институция д-р Ирена Душкова има разбирането и не прави компромис с това при изготвянето на учебна програма по нов учебен предмет задължително да се осигури академично мнение, затова сътрудничеството с Пловдивския университет е повече от ключово. Партньорство с други институции, като че ли се случва на принципа – да си на точното място и време.

„В действителност, често отварям страницата на ЕС, рубриките политики и процедури. От там научих за спечелилите по програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) четири хъба, които предстоеше да се открият в страната. Единият беше локализиран в Пловдив и очаквах откриването му. Свързах се със специалистите от хъба и от тогава сме в отлично партньорство. Ценя това, че помагат на учителите по новия предмет с ресурси и насоки. Партньорите са важни, но истинския кураж за новите неща в класната стая ми дават учителите“, казва д-р Душкова.

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ е проект между Съюза за стопанска инициатива, Института по информационни и комуникационни технологии, Българската асоциация по киберсигурност, Пловдивски университет П. Хилендарски и Община Пловдив. В политиката на Хъба се предвижда и повишаване на компетентности на фирми и обществени институции в областта на цифровата защита. Нашите ученици участваха в тяхната лятна академия и толкова естествено се стигна до отличното им отборното участие в хакатон по киберсигурност на 21 януари 2023 г. в град София. Това събитие бе обявено като „Младежки кибер ден“ и бе организирано от Техническия университет – София, МОН, Българската асоциация по киберсигурност, ЕЦИХ „Тракия“. В училищната програма посветена на европейската седмица на програмирането – октомври 2023 г., успоредно със състезание по програмиране в гимназиален етап, интерактивен урок „Пътечка на алгоритъма“ с ученици от трети клас, MASTERCLASS AI, демонстрация на разработени игри на дванадесетокласници пред ученици от VIII-XI клас, учениците от иновативните паралелки с нов учебен предмет „Роботика и виртуален дизайн“ и „Киберсигурност“ се включиха с уроци, подготвени по модела връстници обучават връстници.

Като естествено продължение и предизвикателство към иновативните паралелки 7а и 7б клас и иновативните паралелки специалност „Програмист на изкуствен интелект“ 8в и 9в клас бе идеята да съчетаят своите умения. Така се роди предизвикателството програмиране на роботи при киберзаплаха. Форматът бе открит урок на тема „Роботи и кибератаки“ на 24 януари 2024 г. с учителите – Радослава Петрова и Габриел Стойчев, а метода на работа бе проблемно-базирано обучение. Гост на събитието бе зам.-кметът по образование, бизнес развитие и европейски политики в община Пловдив Владимир Темелков, който е специалист от IT сектора и бе любопитен да види как учениците се справят при решаването на конкретни казуси и симулации с платката Ардуино, платформата TinkerCad, кибератака, програмиране на Cody Rocky, създаване на фишинг имейли и качване на вирус, социално инженерство и критично мислене, потенциални кибератаки при индустриалните роботи.

От началото на учебната година за обучението на учениците по киберсигурност се използват и ресурси, предоставени от академия „Телерик“, с която училището е сключило договор и единствен техен партньор в региона. В момента екипът на училището разработва проект в областта на природните науки за предстоящата учебна 2024- 2025 година.

Д-р Ирена ДУШКОВА, директор на СУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Пловдив

Scroll to Top