Нови партньорства в ключовия за ЮЦР сектор „Биотехнологии“

Биотехнологиите – eдин от приоритетните сектори за интелигентна икономическа специализация на Южен Централен Регион, има многобройни приложения в поне четири големи области, включващи здравеопазване (медицина), земеделие, нехранително (индустриално) използване на зърнени храни и други продукти (като биоразградима пластмаса, биогорива и други) и околна среда, отвъд други нишови сфери на развитие.

За да подкрепи дигиталния преход в сектор „Биотехнологии“ с акцент върху местните предприемачи, публичния и академичен сектор в региона, Хъб Тракия инициира редица партньорства чрез които разширява своята екосистема в посока на предоставяне и  промотиране на кибер-сигурни иновации в земеделието.


На 16 февруари Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Цифров иновационен хъб Тракия (ЦИХ Тракия) сключиха Споразумение за сътрудничество в подпомагането на МСП и публични организации в процесите на техния преход към дигитализация.

По време на официалното подписване на Меморандума, д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, и д-р Христиан Даскалов, Председател на Управителния съвет на ЦИХ Тракия, обсъдиха бъдещото си съвместно партньорство, като изразиха надежда за ползотворно сътрудничество между двете страни. В срещата участва и г-н Ясен Танев, ръководител на екосистемата на хъб Тракия и един от водещите експерти по киберсигурност в страната.

ЦИХ Тракия се състои от екип от специалисти по киберсигурност, изкуствен интелект, както и експерти от ИТ сектора. Основните дейности на ЦИХ Тракия включват подпомагането на МСП и публични администрации за постигането на целите им по отношение на дигиталната трансформация, посредством споделяне на знания и опит в иновациите, в т.ч. предоставяне на обучения, консултации и семинари за киберзрялост, киберувереност, както и риск мениджмънт.

Обхватът на Споразумението се състои в изграждането на партньорска екосистема, като следва насоките, заложени в проекта „CYBERsecurity 4 All STAKeholdeRs“, който е част от Европейската мрежа на цифрови иновационни хъбове, финансирани чрез програма “Цифрова Европа” и имащи за мисия подпомагане на МСП и публични организации в техния цифров преход. Общата цел на двете страни ще бъде да се предоставят и ползват услуги за киберсигурност в полза на техните партньори, по-конкретно: публични и бизнес организации, иновативни стартиращи малки и средни предприятия, които предлагат революционни решения за цифрова трансформация, а също така и в областта на киберсигурността и електронното управление.

ЦНСССКЦИЕ съвместно с ЦИХ Тракия ще осъществят сътрудничеството си чрез обмен на информация, промотиране на услуги, взаимно провеждане на събития, както и съдействие за участие на експерти и други представители в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания.

В рамките на срещата, представителите на ЦНСССКЦИЕ и ЦИХ Тракия обсъдиха допирните точки помежду си, в т.ч. в областта на киберсигурността и изкуствения интелект и приложенията им в сектор земеделие. ЦИХ Тракия е партньор на ЦНСССКЦИЕ в реализацията на Академия по предприемачество в земеделието, както и в бъдещото издание на Акселераторска програма за стартъпи в земеделието.


Паралелно с това, проектът за Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ бе представен на вниманието на Студентския съвет на Аграрен университет – Пловдив. Студентите от университета имаха възможността да се запознаят на специализиран семинар със съвременните кибер заплахи и последствията от тях в академична среда, както и да научат повече за възможностите, които Хъбът предоставя на местно ниво.

Студентите от Аграрния университет бяха поканени да се включат в предстоящото издание на Академията по предприемачество в земеделието на ЦНСССКЦИЕ, където темите за киберсигурността и изкуствения интелект са силно застъпени. Първото издание на Академията ще се проведе в гр. Русе в периода 26-29 март 2024 г. Всички физически и юридически лица с интерес към събитието могат да заявят участие през сайта на организаторите – https://china2ceec.org/academy2024/, където са публикувани общите правила и разпоредби за провеждането на Академията, както и формуляр за кандидатстване.

Scroll to Top