Омнител ООД

Уебсайт: https://www.omnitel.bg,

Е-mail за обратна връзка :  s.angelov[@]omnitel.bg


Представляващ : Симеон Ангелов – управител

Телефон за обратна връзка:+359888501755


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Обучения по киберсигурност за начинаещи и напреднали. Извършване на одит и оценка на мрежи за киберустойчивост. Пълен набор решения за киберсигурност.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

ThinkCyber Academy

ОБУЧЕНИЕ ПО КИБЕР СИГУРНОСТ от световно ниво, чрез непрестанно обновяваща се програма, която използва последните иновацииза проследяване и засичане на кибер атаки от които се извличат последните техники и умения от хакерите, за да се подобряват средствата за защита и обучението на експертите. Предлагаме безопасна среда от кибер полигон, симулатор и система за обучение, на която обучаваните експерти могат да изпитат всичко практически, да го видят и лично да преживеят. Това изважда обучението от областта на теоретичните познания, като подготвя експерти се реални познания и личен практически опит и умения.

Продукт / Услуга 2

ОБСЛЕДВАНЕ, ОДИТ и АНАЛИЗ

Обследвани, одит и анализ на информационна и комуникационна инфраструктура (ИКТ) по наредбите за Мрежова и Информационна Сигурност МИС и влизащата в сила от октомври 2024 Европейска директива за Мрежова и Информационна Сигурност МИС-2. Извършване на одит, обследване и анализ, тестове за проникване, физическа и логическа мрежова свързаност, комуникации, услуги, информационни системи. Изготвяне на доклади, издаване на препоръки, внедряване на решения.

Scroll to Top