РАДЕСОЛ България ООД

Уебсайт: www.exercybe.com

Е-mail за обратна връзка :  office[@]exercybe.com


Представляващ : Марио Радуков – управител

Телефон за обратна връзка:  +359886122100


 

Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

РАДЕСОЛ БЪЛГАРИЯ е създадена през 2013 с цел да предоставя услуги в областта на инженеринга и телекомуникациите, базирани на дългогодишния опит на нашия екип. Компанията е партньор на RAD-Bynet Group Israel, която е доставчик на важни решения за телекомуникации и киберсигурност в световен мащаб. РАДЕСОЛ България участва и в създаването на българската платформа за дигитални обучения EXERCYBE. Платформата е създадена през 2017 година и EXERCYBE е пълноправен член на Коалицията за цифрови умения и работни места (The Digital Skills and Jobs Coalition) към Европейската Комисия, която има за цел справяне с липсата на цифрови умения в Европа. Част от важните ни клиенти в България с официални референции са БОРИКА, БУЛГАРТРАНСГАЗ и БУЛСТРАД и др. EXERCYBE решава един от големите проблеми за киберсигурността на човешките ресурси свързан с липсата на достатъчно адекватни и масово достъпни обучения за служителите в бизнеса и администрацията в ЕС.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга № 1

EXERCYBE – exercise your cyber defense

EXERCYBE е платформа за дигитални обучения от ново поколение. Решението е ориентирано към мениджъри, които искат да управляват добре обучен персонал, който би допринесъл за успеха на компанията, без риск за нейните ресурси. Услугата е облачна, без усилия за инсталация, конфигурация и управление. Основният фокус на специализирания модул „Анти-Фишинг“ е киберсигурността на човешките ресурси. Ние обучаваме вашите служители как да се предпазят от киберзаплахи чрез: – Първоначален анализ на състоянието чрез фишинг пен-тест – Дигитално обучение по киберсигурност – Месечни симулирани атаки по имейл до служителите и обучителни портали към тях, за подведените служители. Сценариите са на български и по актуални за страната теми. – Модул за бързо предупреждение за подозрителни мейли през Outlook – Месечни отчети за постигнатите резултати – Месечен бюлетин по киберсигурност С EXERCYBE постигате много висока ефективност с ниски разходи в сравнение с останалите продукти за киберсигурност.

Scroll to Top