СЕЙФЪР – ДИГИТАЛНО ЧИТАЛИЩЕ ЗА ОНЛАЙН СИГУРНОСТ

Уебсайт: safer.bg,

Е-mail за обратна връзка :  helpme[@]safer.bg


Представляващ : Ясен Танев

Телефон за обратна връзка:  +359887311230


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Safer.bg е „Цифров общностен център за онлайн сигурност“, който се фокусира върху дигиталната безопасност на децата чрез уникални образователни програми. Програмите се водят от професионалисти като етични хакери и обхващат реални кибер заплахи. Те използват знания от водещи американски институции, като предлагат на децата актуални умения за безопасност в дигиталната среда. Инициативата включва експерти от различни области, включително телекомуникации, програмиране и защита на данни.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Обучение за киберсигурност на деца

Safer.bg предлага специализирани образователни програми за деца, обучаващи ги за опасностите в интернет и как да се защитят. Програмите включват практически упражнения и се провеждат от квалифицирани специалисти.


Продукт / Услуга 2

Предоставяне на консултации за онлайн сигурност на бизнеса

Организацията извършва анализ на рисковете и предлага стратегии за укрепване на киберсигурността в различни индустрии, особено уязвими към кибератаки, като финансите и туризма.


Продукт / Услуга 3

Информационни кампании за осведоменост относно киберзащита

Програмата „Спаси 1000 деца“ на Safer.bg цели да повиши осведомеността и да обучи деца, родители и учители по въпросите на интернет сигурността, включително предоставяне на ресурси и обучение за преподаване на темата.

Scroll to Top