СИЕНСИС АД

Уебсайт: https://www.cnsys.bg,
Е-mail за обратна връзка :  office[@]cnsys.bg


Представляващ : Николай Медаров, Изпълнителен директор
Телефон за обратна връзка:+35929583600


Кратко резюме на организацията (бизнес – визитка)
СИЕНСИС АД e системен интегратор, който покрива всички аспекти на ИТ средата, включително хардуер, мрежи, софтуерни системи, както и управление, киберсигурност и поддръжка. Компанията осигурява ИТ продукти и услуги с гарантирано високо качество и ги интегрира в комплексни технологични решения и софтуерни системи. Портфолиото на СИЕНСИС от решения за ИТ инфраструктура и киберсигурност успешно се допълва с разработката на софтуерни системи за големи организации, специализирани ИТ услуги и поддръжка. Ние сме фокусирани върху технологиите на световните лидери, които ни дават възможност да разработим и внедрим качествени и работещи системи за киберсигурност, базирайки се на нашата задълбочена специализация, гарантирайки оптимално качество. Нашият дългосрочен подход е да подбираме и внедряваме ИТ технологии, които правят живота по-добър. В своята комплексна дейност СИЕНСИС АД работи за минимизиране на вредното въздействие върху заобикалящия ни жив свят и максимална грижа за планетата.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Продукт / Услуга № 1
Решения за киберсигурност
Екипът на СИЕНСИС е фокусиран в технологиите на тези световни лидери, където можем да разработим и внедрим качествени и работещи системи за защита. Използвайки средствата на IBM Security information and event management (SIEM) нашите решения осигуряват централизирана визуализация, откриване, разследване и обработка на събития, свързани с информационната сигурност в организацията, включително защита на чувствителната информация чрез автоматизираното откриване, класификация, наблюдение и когнитивни анализи на базата на IBM Guardium Data Protection. Чрез IBM Resilient Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) осигуряваме оркестриране, автоматизиране и обработка на събития свързани с информационната сигурност. В сферата на мрежовата сигурност СИЕНСИС проектира и внедрява решения на базата на технологии за киберсигурност от Cisco Systems в областта на Secure access service edge (SASE), Extended Detection and Response (XDR), Zero trust, както и Cisco SecureX


Продукт / Услуга № 2
Хиперконвергирана инфраструктура
Богатият опит на СИЕНСИС с технологичното портфолио на световните производители HPE, Dell EMC и Cisco позволява на нашите екипи да интегрират и внедрят съвременна ИТ инфраструктура, базирана на флаш, облачни технологии, технологии за софтуерно-дефиниране и мащабиране на ресурсите. Напълно интегрирана, конфигурирана и тествана хиперконвергирана система, на базата на Dell EMC PowerEdge сървърна платформа и специализирания софтуер VxRail HCI System от VMware. Софтуерно дефинираната платформа Cisco HyperFlex HCI поддържа изчисления на базата на Cisco UCS сървъри, съхранение на данни върху Cisco HyperFlex HX, и мрежа (SDN) чрез Cisco Unified Fabric. За интеграцията и управлението на софтуерно дефинираните ресурси отговаря специализирания софтуер Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI™). HPE SimpliVity е проектирана да отговори на повишените изисквания за ефективност, управление и защита на данните. Тя се интегрира с Citrix Ready HCI Workspace Appliance за лесно мащабиране, както и поддържа VMware Horizon и Citrix Desktop и е валидиран от Login VSI.

Scroll to Top