ССИ представи прогреса по „Cyber4AllSTAR“ пред Европейската комисия в София и пред местния бизнес в Бургас

Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), който участва в работата на Комитета по наблюдение на националната програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ 2021-2027), представи постигнатите до момента резултати по проекта „Cyber4AllSTAR“ пред членовете на Комитета и представители на Европейската комисия на работно заседание, проведено на 22.05 в сградата на Института „GATE“ гр. София.

„Cyber4AllSTAR“ е названието на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ с координатор ССИ, съгласно европейската номенклатура на цифровите иновационни хъбове. Той е един от четирите цифрови хъба в България, подкрепени от програма „Дигитална Европа“ на Европейската комисия (ЕК) и представлява стратегическа операция за Министерството на иновациите и растежа (МИР) по линия на ПНИИДИТ.

Отчетените към първите 18 месеца на проекта резултати включват създаването на обучителен и бизнес център на ул. „Драва“ № 2 в гр. Пловдив с богата програма от информационни и консултантски събития от полза за местните предприемачи. На 18.05 се проведе поредният от тези форуми, посветен на доброволческата намеса по оказване на помощ при бедствия и аварии, в т.ч. при кибер-атаки в обществения и граждански сектор. Според актуални данни, цели 69% от гражданите не са запознати с това кои институции в България отговарят за киберсигурността. Още по-малко са запознатите с възможностите за оказване на алтернативни форми на подкрепа при настъпване на инцидент.

В международен план, ССИ отбеляза пред ръководството на МИР и представителите на ЕК участието на Хъб Тракия в създаването на две пан-европейски дигитални инфраструктури за свързаност и взаимопомощ – „Европейският коридор за киберсигурност“ под егидата на Европейската организация по киберсигурност (ECSO)  и инициативата за свързаност на иновационните центрове по оста „Север-Юг“, която е изцяло под координацията на ЕЦИХ Тракия.

Като водещ приоритет пред проекта за следващите 18 месеца бяха изтъкнати изграждането на взаимосвързаност между обучителния и сертификационен киберполигон на ЕЦИХ Тракия в гр. Пловдив и съществуващите инфраструктури в рамките на академичната система у нас и останалите партньорски страни от междуправителствената инициатива „Три Морета“ (3SI). Конкретно по линия на 3SI, през м. май ЕЦИХ Тракия подписа споразумение за сътрудничество с Европейския институт по технологии и иновации, базиран в Будапеща (EIT Digital) и управлявания от него Цифров иновационен хъб, който подобно на ЕЦИХ Тракия е фокусиран в сферата на киберсигурността.

Светлин Илиев от екипа на ЕЦИХ Тракия и ръководството на ECSO с председателя на Цифровия хъб в Будапеща

Дни преди срещата с представителите на Европейската комисия в София, експертите на ЕЦИХ Тракия участваха в иновационен форум в гр. Бургас, където представиха резултатите от пилотното изследване на нагласите на българите спрямо киберсигурността. Това национално-представително изследване, реализирано по поръчка на ССИ и Българската асоциация по киберсигурност (БАК), бе изготвено за нуждите на проекта „Cyber4AllSTAR“ през предходната година,  но се представя пред бизнеса по места тъкмо сега, когато Цифровият хъб премина към активната фаза от предоставянето на своите безвъзмездни услуги в сферата на киберсигурността, която стартира след сключването на договор за съ-финансиране с Министерството на иновациите и растежа.

Услугите на Хъба са адаптирани за специфичните нужди на българския пазар на база на добрия международен опит на Института за информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН от предходни проекти като „ECHO“ и са съобразени с идентифицираните в упоменатото изследване на ССИ относно възприятията по темата киберсигурност и произтичащите от тях предизвистикателства и проблеми на местна почва. Ролята на БАН по проекта „Cyber4AllSTAR“ се състои тъкмо в предоставянето на R&D и консултантска експертиза по най-актуалните и наболели проблеми пред киберсигурността, в т.ч. по въпросите на защитата от ransomware атаки, които държат най-голям дял от кибер-инцидентите в корпоративния сектор в Европа, според актуални данни, представени по време на форума в Бургас. 

Снимка от скорошен семинар, проведен на 09.05 в ИИКТ на БАН, посветен на стратегията на Хъб Тракия за адресиране на свързаните с киберсигурността бизнес нужди на българските малки и средни предприятия

Освен визитата си в Бургас, експертите от Хъб Тракия използват всяка възможност за среща с бизнеса по места, за да популяризират портфолиото от безвъзмездни кибер услуги, което е на разположение на бизнеса и публичния сектор. Подобни срещи бяха осъществени с фирмите от сектор е-търговия по време на форума „Digital4Plovdiv“; на форума за онлайн разплащания „DigiPay“ в София; в рамките на „Европейската седмица на стартъпите“, както и по време на редица други корпоративни и обществени събития от старта на проекта  „Cyber4AllSTAR“ през 2023 г. и 2024 г.

Digital4Plovdv с участието на Ясен Танев от ССИ и Кирил Григоров от БАК от екипа на ЕЦИХ Тракия
Ясен Танев от ССИ и Миглен Евлогиев от БАК на форума „DigiPay“, организиран с подкрепата на ЕЦИХ Тракия
Д-р Христиан Даскалов на информационната точка на ЕЦИХ Тракия по време на бизнес форум в столицата
European Startup Week с участието на Владимир Данаилов от ССИ
Представяне на услугите на Хъба на събитие за международно сътрудничество на „Defence Industry Club“

И докато срещите и разговорите с европейските и национални институции, както и тези с по-големите компании в процес на цифрова трансформация, се провеждат в основните икономически центрове на страната, екипът на ЕЦИХ Тракия поддържа постоянен фокус върху оказването на подкрепа за развитието на дигиталата икономика и в по-малките населени места от Южен Централен Регион, както и на територията на цялата страна.

Така например, на информационен ден на 29.05 в сградата на общинската администрация на гр. Хисаря, организиран от местната dev общност – „DevHisar“, екипът на Цифровия иновационен хъб „Тракия“ предстои да запознае аудиторията на събитието с възможностите за подкрепа по всички четири основни направления на работа на Хъба  – „Test Before Invest“, „Training & Skills“, „Access 2 Finance“, „Ecosystem Development“. Паралелно с това, продължават и обученията по „Основи на киберсигурността“ по текущи заявки от публичния и частен сектор в по-малките общински центрове, които ще се провеждат поне до края на 2025 г. с финансиране по програма „Дигитална Европа“ и ПНИИДИТ.

Обучение в Община Банско, м. май 2024 г.
Обучение в Община Белово, м. май 2024 г.
Обучение в Община Брацигово, м. май 2024 г.
Scroll to Top