Услугите на ЕДИХ Тракия в престижни международни платформи

Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ стана първият български доставчик на услуги за киберсигурност, който се присъедини към „Cyberhive EUROPE“® – платформата на Европейската организация за киберсигурност (ECSO), която предоставя унифициран инструмент за намиране на партньори, специализиран в популяризирането и откриването на решения за киберсигурност отвъд местните граници. Сред членовете на Борда на ЕCSO е и Светлин Илиев – ръководител на международните партньорства на Хъб Тракия. Сред учредителите на ЕЦИХ Тракия е и Съюзът за стопанска инициатива (ССИ), който е координатор за България на паневропейския знак за качество в кибер-индустрията „Cybersecurity Made in Europe„.

„На европейските решения за киберсигурност често им липсва международното признание, което заслужават. Точно както е необходимо пчелно семейство, за да се получи мед, заедно сме по-силни„, е основният мотив на ECSO да стартира своята платформа, в която има доверени доставчици на услуги от близо 20 европейски страни, сред които и ЦИХ Тракия, бенефициент по проекта „Cyber4AllSTAR“, финансиран по програма „Дигитална Европа“ на Европейската комисия и националната програма „ПНИИДИТ“ за научни изследвания и иновации. „Cyberhive“ предоставя на европейската общност за киберсигурност платформа за взаимодействие с европейски колеги. В нея могат да бъдат открити най-новите решения за киберсигурност от европейски доставчици, в т.ч. „Тракия Кибер Полигон“ на ЕЦИХ Тракия; съществува и възможност съответните доставчици да се свързват помежду си.

Само преди месеци, Европейският цифров иновационен хъб „Тракия“ получи „Знак за качество“ в рамките на платформата „ADMA Trans4MErs xChange„, който утвърждава ролята на хъба като доставчик на технологични услуги за европейските малки и средни предприятия от производствения сектор.

Първата услуга, която ЕЦИХ Тракия промотира в международен план посредством платформата „TranS4MErs xChange“ по проект „ADMA TranS4MErs“ е „Digital Maturity Assessment“  – оценка на дигиталната зрялост на предприятията, която служи като отправна точка към останалите специализирани услуги на хъба в сферата на киберсигурността, обезпечени по линия на „Дигитална Европа“ и програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ на Министерство на иновациите и растежа.

Благодарение на експертния опит на координатора на хъб „Тракия“ в лицето на Съюз за стопанска инициатива, в екипа на хъба има специалисти по международен бизнес, които да опосредстват връзките между българските МСП от производствения сектор и техните настоящи и бъдещи партньори от останалите страни-членки на ЕС.

Промоцията на ЕЦИХ Тракия в международни платформи не се ограничава само до тези, които са онлайн. На 08.03.2024 г. ЕЦИХ Тракия взе активно участие в Българо-Турския бизнес форум, организиран в гр. Бургас от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

„България и Турция са съседи, които имат възможността да споделят силните си страни. Огромните ресурси и модерните технологични паркове в Турция работят по иновации и желаят да споделят това със съседите си от България. Ние в България притежаваме шанса да сме част от Европейския съюз и да познаваме пътя към общия пазар, но и да бъдем силно иновативен и създаващ общности народ.“, коментира по повод на форума Ясен Танев – ръководител на партньорската еко-система на хъб „Тракия“, който бе модератор на панелната дискусия за иновациите в дигиталните технологии по време на събитието.

ЕЦИХ Тракия имаше възможността чрез своя експерт да провокира разговори на тема съседи и иноватори през бизнес и научни екосистеми. Обяви и очакваното разширение в международен план на поддържания от Хъба „Каталог за иноватори„, както и достъп за българската иновативна екосистема до турския пазар чрез контактите на ЕЦИХ Тракия там.

Последно, но не по значение, за да промотира своите безвъзмездни кибер услуги в полза на българския бизнес, ЕЦИХ Тракия ползва активно възможностите, които предоставят и най-новия тип платформи за бизнес колаборация – хибридните. Една такава платформа представляват онлайн панаирите, организирани от членовете на нашата партньорска екосистема – BALKAN FAIR ONLINE.

В рамките събитието BALKAN FAIR BUILD & DESIGN, ЕЦИХ Тракия организира свой щанд онлайн лекция за „Киберсигурен бизнес“. Бяха представени безвъзмездните услуги на хъба в сферата на обученията, оценката и тестовете на кибер риска на избрани участници в събитието. Това събитие бе ключово за специалисти и фирми в строителството, архитектурата и интериорния дизайн от Балканите, предлагайки платформа за представяне, обучение и създаване на дългосрочни връзки.

ЕЦИХ Тракия обединява академичните среди, МСП, големи компании, публични администрации и браншови асоциации, за да преодолее пропастта в сферата на цифровизацията и киберсигурността в България. EЦИХ Тракия се фокусира върху осигуряването на достъп до експертиза в областта на киберсигурността на регионално, национално и европейско ниво чрез своите установени връзки и членство в различни организации – EЦИХ Тракия е договорен партньор на регионалното представителство на мрежата EEN, а също и на Европейския коридор за киберсигурност (ECCE). ECCE е общоевропейска инициатива под шапката на European Cyber Security Organization (ECSO), която обединява цифрови хъбове от целия Европейски съюз, фокусирани върху киберсигурността.

Scroll to Top