Schools.BG Ltd.

Website: onebook.bg,

Feedback e-mail :  rumen[@]onebook.bg


Представляващ : Румен Бакалов – управител

Телефон за обратна връзка:+359883348558


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Нашият основен продукт е OneBook – дневник за детски градини, който включва модули като склад, допълнителни дейности, комуникация и много др. OneBook се използва в 70% от градините в страна.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

OneBook

Нашият основен продукт е OneBook – дневник за детски градини, който включва модули като склад, допълнителни дейности, комуникация и много др. OneBook се използва в 70% от градините в страна.

Scroll to Top