ЕЦИХ Тракия и младите учени заедно за цифровата трансформация на България

На специална церемония, проведена през м. март в Съюза за стопанска инициатива, ръководството на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) „Тракия“ подписа меморандум за стратегическо сътрудничество с Асоциацията на младите учени (АМУ) – водещият партньор на държавата при развивието на политики и проекти в подкрепа на докторантите и пост-докторантите у нас.

Актуалният фокус на АМУ върху утвърждаването на младежкото и студентско предприемачество, базирано на активна научно-изследователска и развойна дейност,  съвпада изцяло с приоритетите на Хъб Тракия по предоставянето на цифрови консултации, обучения, тестове за уязвимости и други безвъзмездни продукти и услуги в сферата на киберсигурността, в т.ч. на стартиращи компании с разработки на ранен етап.

На срещата по подписване на споразумението за сътрудничество присъстваха доц. Иван Станев от катедрата по „Киберсигурност“ на ТУ – София, д-р Вадим Рошманов – председател на Асоциацията на младите учени, д-р Михаела Иванова от УС на АМУ, д-р Христиан Даскалов – председател на ЦИХ Тракия и г-н Светлин Илиев – член на Борда на Европейската организация по киберсигурност (ECSO).

Това не е първото партньорство на ЕЦИХ Тракия в рамките на университетската екосистема у нас. Срещата с екипа на Асоциацията на младите учени бе добър повод, за да се направи ретроспекция на някои от по-стратегически колаборации на партньорите по проекта „Cyber4AllSTAR“ в сектор „Висше образование“ през изминалата 2023 г.

През м. април 2023 г. в ТУ – София бе открита лаборатория по киберсигурност, финансирана от „СайбърУан“ – учредител на ЦИХ Тракия и водещ партньор за бизнеса и публичния сектор при предоставянето на услуги в сферата на мрежовата и информационна сигурност. По време на официалното откриване на лабораторията на 04.04.2023 година гости на събитието бяха проф. дн инж. Иван Кралов – Ректор на ТУ София; проф Георги Ангелов – директор „Връзки с обществеността“; проф. д-р инж. Огнян Наков, Декан на Факултет „Компютърни системи и технологии“, както и други представители на академичното ръководство на университета.

В рамките на откриването на лабораторията беше организирана и проведена лекция на тема “Киберсигурност“, на която присъстваха над 100 студенти, а броени седмици по-късно, на 19.04.2023 г. стартира и серията от кибердискусии в CyberLAB като първата бе на тема „Възможности за развитие в киберсигурността“. Експертите на ЕЦИХ Тракия – Ясен Танев, който е сред съ-учредителите на КиберКлуб, и Кирил Григоров от ръководството на CyberOne, взеха активно участие и в двете събития като лектори по съответните теми.

В началото на м. юни Българската асоциация по киберсигурност отбеляза Международния ден на детето със специализирано обучение – „Ден на киберсигурността“, проведено в рамките на проекта „Cyber4AllSTAR“ на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“. Президентът Росен Плевнелиев се включи с емоционално приветствие, в което говори за силата на технологиите в днешния свят и значимостта на киберсигурността в ежедневието ни. Той поздрави както участниците в събитието, така и неговите организатори, като не пропусна да отбележи колко важна е обмяната на опит в тази сфера. В специализираното обучение, състояло се в УНИТе център на ТУ София, участие взеха ученици от Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи от Правец. Те пътуваха до столицата специално за събитието и не скриха вълнението си от него.

Разбира се, доколкото фокусът на Цифровия иновационен хъб „Тракия“ попада върху цифровата трансформация на Южен Централен Регион, не по-малко значими бяха партньорствата от научно-изследователски характер на местно ниво в регионалния център Пловдив.

Освен многото организирани гост-лекции в бакалавърските и магистърски програми на ПУ от сектор „Киберсигурност“, експертите на ЕЦИХ Тракия в лицето на Ясен Танев от Safer.bg и Денис Петков от СС на ПУ, бяха ключова движеща сила при учредяването на  23.02.2023 г.  на местния студентски „КиберКлуб“ към Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“.

ЦИХ Тракия бе партньор при организацията и провеждането на 20.05.2023 г. на третия научно-приложен форум „Киберзаплахите на бъдещето“, който събра в гр. Пловдив експерти в областта на (кибер)сигурността, гражданската безопасност, дроновете, роботите, изкуствения интелект и други нововъзникващи технологични сектори. Целта бе да се създаде среда за обмен на опит и стартиране на по-интензивно сътрудничество между академичните структури и представители на публичния и частния сектор.

На по-късен етап през м. октомври, отново в Пловдив, се проведе и последното събитие от календара на „Европейския месец на киберсигурността“. Домакин бе Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и по-конкретно – създаденият на по-ранен етап през годината „КиберКЛУБ към ПУ“. В събитието, което бе съ-организирано от координатора на ЕЦИХ Тракия – Съюз за стопанска инициатива и включваше експертни теми, подготвени и поднесени от експертите от Хъб Тракия, участие взеха както представители на факултетите в рамките на Пловдивския университет, така и студенти и преподаватели от останалите местни висши училища.

„Европейският месец на киберсигурността“ през 2023 г. бе отбелязан от организациите и експертите зад Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“ и на софийски терен – в кампуса на Технически университет – София. За разлика от дискусионния формат на събитието в Пловдив, тематичното събиране в София протече под формата на хакатон, който роди не една, а цели два перспективни стартъп продуктови разработки, който продължиха да се развиват и след неговия край. 

Петър Кънчев – ръководител на обучителната програма на Хъб Тракия, даде началото на проект  за създаване на образователна игра в сферата на превецията на кибер-престъпления, която експертите от SafeNet продължиха да развиват с участниците в хакатона.

С друга група от ученици и студенти, Ясен Танев – ръководител на иновационната екосистема на Хъба и преподавател в ПУ „Св. Паисий Хилендарски“, продължи развитието на идеята за гореща линия за противодействие на киберпрестъпността „#Кибер112“, която бе концептуализирана по време на столичния хакатон. Инициативата продължи своето развитие в Пловдив и бе отличена на 05.11.2023 г. по време на ежегодната церемония на Пловдивския университет за награждаване на най-добрите стартъп идеи на студенти и преподаватели от университета. Интервю по темата за Българското национално радио даде Румяна Валджева, студент в магистърската програма по киберсигурност на ПУ, от чието име нейният преподавател Ясен Танев получи престижната втора награда в конкурса.

Scroll to Top