КИБЕР НЕТ

Уебсайт: https://www.facebook.com/cybernet.ltd/

Е-mail за обратна връзка :  cybernet_2021[@]yahoo.com


Представляващ : Атанаска Иванова, Управител

Телефон за обратна връзка:  +359888944349


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

КИБЕР НЕТ интегрира защита на данните и киберсигурност, осигурявайки автоматизирана защита, която съчетава сигурност, достъпност, поверителност, автентичност и надеждност. Това решение е ключът за успешно справяне с предизвикателствата на модерния дигитален свят, като осигурява комплексна защита на цифровата инфраструктура.

Нашият екип включва експерти с богат опит в сферата на информационните технологии, които се отличават със стремеж към педантичност и професионализъм във всичко, което правят. Нашата ангажираност към работата се отразява във високия стандарт на обслужване, който предлагаме на клиентите ни.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Пасивна защита

Вграждане на механизми за автоматизиран контрол и защита на информационната технологична инфраструктура, както и SOC, за непрекъснато наблюдение на клиентските системи.


Продукт / Услуга 2

Активна защита

Нашият подход включва редовни тестове за проникване и сканиране на уязвимости, провеждани от висококвалифицирани и сертифицирани специалисти, за да гарантираме най-високите стандарти на сигурност и защита за нашите клиенти.


Продукт / Услуга 3

Абонаментно обслужване

Ние предлагаме абонаментно обслужване, което включва редовни поддръжки и навременно реагиране в случай на извънредни ситуации. В допълнение, разполагаме с мобилни екипи, готови да реагират бързо и ефективно при нужда от техническа подкрепа на място, където и да се наложи във всяка точка от клиентския обхват.

Scroll to Top