Цифровият хъб „Тракия“ представи добри практики от Община Пловдив и Столична община на иновационен форум в румънския парламент

Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ Тракия) бе единственият измежду над 150 дигитални хъба от цяла Европа, поканен да сподели добри практики от работата си с публичната администрация в сектор „Киберсигурност“ , по време на Дигиталния иновационен форум в Букурещ (DISB), проведен между 16 и 18 април т.г. в сградата на Парламента в Букурещ.

Във форума от българска страна участваха още представители на Института по публична администрация и Българската асоциация по киберсигурност. DISB се организира от Националния институт по информатика (ICI Bucharest), който е най-влиятелната държавна научно-изследователска организация в Румъния, работеща по въпросите на дигитализацията, в т.ч. изкуствения интелект, блокчейн, киберсигурността.

По време на презентацията на д-р Христиан Даскалов, председател на ЕЦИХ Тракия, в рамките на панелната дискусия „Ролята на общинските администрации като катализатор на процесите по интегриране на защитата на критичната инфраструктура и градската сигурност и развитие“, бяха представени като добра практика проведените през 2024 г. обучения в сферата на киберсигурността на служители от общинските администрации и свързаните с тях дружества в Южен Централен Регион през 2023 г.

Община Пловдив, която е институционален член на Цифровия иновационен хъб „Тракия“, бе активен партньор на ЕЦИХ Тракия през първите 16 месеца от дейността на хъба по проект „Cyber4AllSTAR„, финансиран по програма „Европа“ на Европейската комисия и съ-финансиран по линия на националната програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

В началото на 2024 г., на среща с настоящото ръководство на общината в лицето на кмета г-н Костадин Димитров, партньорите от местната власт, гражданския сектор и бизнеса, обединени в рамките на ЕЦИХ Тракия, препотвърдиха своето желание и готовност за активен диалог, подкрепа и съвместна работа  по въпросите на киберсигурността и дигитализацията.

Още през април 2023 г., когато се проведе откриващото събитие по проекта „Cyber4AllSTAR“, по покана на координатора на проекта – Съюз за стопанска инициатива, в Пловдив гост бе един от водещите експерти по киберсигурност на Израел – Юлий Ципис, консултант на ЕЦИХ Тракия по изграждането на модерен кибер-полигон за нуждите на Южен Централен Регион.  Представителите на Община Пловдив обсъдиха с експерта възможностите за внедряване на нови технологии и иновативни решения в областта на защитата на критичната инфраструктура (CIP).

През юни 2023 г., отново по инициатива на координаторите на „Cyber4AllSTAR“ от ССИ, на ръководството на общинската администрация в Пловдив гостува и г-н Орен Хадар, президент на ISACA Израел. По време на посещението си, експертът по киберсигурност се срещна и разговаря и с началника на Регионалното управление на образованието. „Младежката програма“ на ЕЦИХ Тракия е припозната от редица от средните училища в „града под тепетата“ като полезен инструмент за обучение по кибер-хигиена в средното образование.

В допълнение, многократно през годината, с подкрепата на Пловдивски университет „Св. Паисий Хилендарски“, академичната общност в града имаше възможност да обмени идеи и да натрупа нови знания при срещите си с кибер експерти от Израел и САЩ като г-н Орен Елимелех, съветник на правителството на Израел по въпросите за киберсигурността и антитероризма, и г-н Дан Шомон, бизнес експерт и съветник на Президента Обама, гости на Пловдив отново по инициатива на ССИ – координатор на „Cyber4AllSTAR“.

Работата на Столична община (СО) по изграждането на капацитет в сферата на киберсигурността бе представена в светлината на подготвените от нея кандидатури по националната процедура на МРРБ за реализация на общински „Концепции за интегрирани териториални инвестиции“.

ЕЦИХ Тракия участва като партньор на СО с два проекта за повишаване на знанията и уменията на заинтересованите страни в сферата на киберсигурността по линия на концепцията за „Дигитализация, иновации и предприемачество (стартъпи) за развитие и реализация на умения на бъдещето“, включваща проекти за развитие и оползотворяване на потенциала на младите хора чрез образователна интеграция на уязвими групи и създаване на условия за предприемачество, откриване и развитие на таланти по линия на пространства за стартъпи, иновации, вкл. социални иновации и дигитализация.

Двата кибер проекта, заложени в концепцията на СО за интегрирани териториални инвестиции в дигитализацията, по линия на партньорството на Общината с ЕЦИХ Тракия, са както следва:

  • „Интерактивни обучителни програми по киберсигурност за подобряване уменията на бъдещето, предназначени за младежи – базови, за напреднали, за учители/училищни екипи и развиване на дигитално-медийни умения в училища, младежки и/или образователни центрове“;
  • „Свързаност с други клъстери и регионални иновационни организации като цифрови и иновационни хъбове и мрежата за
    подпомагане на предприятията“.

Един от ключовите резултати от участието на българския цифров хъб на форума в Румъния бе подписването на споразумение за стратегическо сътрудничество между ЕЦИХ Тракия и домакините на форума от ICI Букурещ, представляван от генералния директор на Института – д-р Адриан Вевера. Сходно споразумение за съвместна дейност, ЕЦИХ Тракия сключи и с водещия цифров хъб в Румъния, работещ по въпросите на умното градското развитие, е-медицината и е-производството – FIT EDIH.

По време на форума в Букурещ бе проведена партньорска среща и бе потвърдено гостуването в България на ръководството на Националната агенция по киберсигурност на Румъния (NCSD), представлявана от нейния директор – г-н Дан Къмпеан, който e в България за еднодневна визита на 23.04.2024 г. по покана на Съюза за стопанска инициатива и който още през 2023 г. подписа споразумение за съвместна дейност с ЕЦИХ Тракия.

При визитата си в България директорът на NCSD Румъния взе участие във форума „Нови хоризонти в киберсигурността“, организиран от Българския съюз на стандартизаторите (БСС) с подкрепата на ЕЦИХ Тракия и Българската асоциация по киберсигурност. В програмата на  г-н Дан Къмпеан за деня бе включена и институционална среща с представители на Министерството на електронното управление и Националния координационен център по киберсигурност (НКЦКС) на България.

Ролята на експертите от стандартизация е ключова в процеса по повишаване на киберсигурността в България и Румъния, тъй като водещата инициатива по която ЕЦИХ Тракия работи със своите партньори от Националната агенция по киберсигурност на Румъния и румънския Националния институт по информатика (ICI Bucharest) е съсредоточена върху приложението на регионално ниво на Рамката на ЕС за сертифициране на киберсигурността, по която водеща страна е Европейската асоциация по мрежова и информационна сигурност (ENISA).

Scroll to Top