Нови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество лансират институции

Според информацията, предоставена от портала 3e-news.net, млади таланти с иновативни идеи събра в аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ финалното събитие по проект „Инкубатори за Иновативни Предприятия“, финансиран по програма „Еразъм+“ на ЕС и ги амбицира за още знания и предприемачество. Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“, стратегически партньор на събитието, раздаде специални награди и ваучери на участниците в проекта за безвъзмезден достъп до пълен пакет дигитални услуги в сектор киберсигурност, включително и обучителни модули.

Проектът е реализиран в партньорство между Сдружението „Асоциация за международно обществено развитие“ (АМОР), Фонд на Фондовете (ФНФ) и СУ „Св. Климент Охридски“ в 10 града от страната – Враца, Свищов, Русе, Габрово, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Благоевград и София. Председателят на АМОР, Вадим Рошманов, подчерта значението на проекта, като отбеляза, че са достигнали до 225 младежи между 15 и 30 годишна възраст, получили знания и сертификати, както и са подписали 10 споразумения с представители на университети в Бургас, Русе, Пловдив, Благоевград, Стара Загора.

Дочка Василева, ръководител звено „Проектната информация и финансиране“ във ФНФ съобщи, че е в процес на планиране финансов инструмент, който ще бъде специално предназначен за стъртъпи на студенти и докторанти. По думите й, новият инструмент вероятно ще стартира след една – две години и очакванията са от него да бъдат финансирани над 220 стартъпи на студенти и докторанти.

В допълнение, се подготвя и друг инструмент за технологичен трансфер, който ще подкрепя научни разработки от начална фаза до комерсиализация. Младите ентусиасти се приканват да се запознаят с възможностите на Фонда за насърчаване на младежкото предприемачество и да участват в националния конкурс за младежки стартъп, организиран от ФНФ и Стопанския факултет на Софийския университет.

Доц. Тодор Ялъмов, заместник декан на Стопанския факултет, подчерта важността на младежкото предприемачество в България, като цитира резултати от проучване, показващи, че България е на първо място в Европа по този показател. Той призова младежите да виждат във всяка изненада възможност за бизнес и да преодоляват бариерите, като ги превръщат във възможности за развитие.

Scroll to Top