ЦНСССКЦИЕ

Уебсайт: www.china2ceec.org

Е-mail за обратна връзка :  [email protected]


Представляващ : Момчил Станишев, Директор

Телефон за обратна връзка: +35928431040


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Земеделието е сред най-важните сектори за развитието на икономиката на всяка държава и общество още от древността. В течение на годините секторът се развива и все повече нови технологии и иновации се внедряват в процесите на работа, което улеснява всички заинтересовани страни, в т.ч. производители, търговци, потребители. ЦНСССКЦИЕ организира „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“, като сред целевите групи на Програмата са създаването на иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък на ХоРеКа индустрията, GIS в земеделието, решения за хранителните отпадъци, дигитални технологии, кръгова икономика и др. ЦНСССКЦИЕ организира и първата по рода си „Академия по предприемачество в земеделието“, която цели да развие потенциала на младежкото предприемачество и стартъпи от сектор селско стопанство, както и да окаже подкрепа на иновативни концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Целите на Акселераторската програма са да се привлекат млади и предприемчиви хора към селскостопанския сектор, както и да се подкрепи разработването на иновативни услуги, приложения и продукти в земеделието.Сред целевите групи на Акселераторската програма са създаването на иновативни решения за намаляване на въглеродния отпечатък на ХоРеКа индустрията, GIS в земеделието, решения за хранителните отпадъци, въглеродна неутралност в селското стопанство, хранителни технологии, напоителни системи, кръгова икономика на доставките на храни и напитки, и др.


Продукт / Услуга 2

Академия по предприемачество в земеделието

В продължение на успешно провелата се „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ“ ЦНСССКЦИЕ надгражда дейността по този проект, чрез създаването на първата по рода си Академия по предприемачество в земеделието в България и в страните от ЦИЕ. Академията на ЦНСССКЦИЕ ще предлага обучение (под формата на лекции и семинари) и финансова подкрепа (под формата на награди за успелите кандидати). Сред целите на Академия по предприемачество в земеделието са: развитие на младежкото предприемачество и новосъздадени компании от сектор селско стопанство и свързани под-сектори, както и оказване на подкрепа на иновативни концепции и идеи, които развиват потенциала на селското стопанство.

Scroll to Top