Народно читалище „Светлина-2021“

Уебсайт: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080454420929,

Е-mail за обратна връзка nch.svetlina-2021[@]abv.bg


Представляващ : Вехбие Балиева Председател на чит.настоятелство

Телефон за обратна връзка:+359888135544


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Народно читалище „Светлина-2021“ се фокусира върху културни и образователни дейности, насочени към децата и младежите. Основните им цели включват запазване и опазване на нематериалното културно наследство и развитие на обществения живот. Читалището предлага библиотечни услуги и планира създаването на електронна библиотека и интерактивна платформа за обучение.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Библиотечна и справочна дейност

Библиотека „Светлина“ към НЧ „Светлина-2021“ е съвсем отскоро в регистъра на обществените библиотеки. Най-богат е детският ни отдел, защото дейностите ни са ориентирани към деца и младежи. Библиотеката ни разполага и с много учебна, научно-приложна и строго научна литература (основно изследвания в сферата на езикознанието, литературата, психологията и др.). Целта, която сме си поставили, е да създадем електронна библиотека по съвременен европейски модел. Услугите, които предвиждаме, са свързани (освен с предоставянето на книги в електронен формат на читателите) и със създаването на интерактивна платформа от материали за обучение, които учениците, учителите и родителите да могат да ползват в дигитална и в реална среда. Иновативността на това начинание е в самия подход, който използваме при изготвянето на материалите. Той е базиран на богат практически опит и задълбочено познаване на научните принципи в няколко научни сфери. За да стане достъпно това знание и тези материали за широката общественост, ни е необходимо съдействие (предимно дигитализация).

Scroll to Top