Експерт 365 ЕООД

Уебсайт: https://edu.securityadvisors.org/

Е-mail за обратна връзка: phdmitev[@]gmail.com


Представляващ: Мирослав Митев – Управител

Телефон за обратна връзка: +359896198875


Кратко резюме на организацията (бизнес – визитка)

Експерт 365 е консултантска компания, която предлага решения за информационна и киберсигурност за организации от частния и публичния сектор. В екипа участват водещи експерти и лектори в областта на киберсигурността и сигурността на информацията. Бизнес решения, дейности и услуги от Експерт 365: – Обучения за повишаване на нивото на осведоменост по информационна и киберсигурност – Анализ, изграждане, внедряване, оценка и поддържка на системи за управление на сигурността – Идентификация, оценка и управление на риска – Цялостни решения за киберсигурност – Хардуерни и софтуерни решения за защита на мрежите – Системна и мрежова администрация – Провеждане на одити за информационна и киберсигурност


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга № 1

Анализ, изграждане, внедряване, оценка и поддръжка на системи за управление на сигурността

Комплексен подход за иницииране, изграждане и внедряване на процеси и дейности по информационна и киберсигурност в дадена организация, базирани на международни и специфични стандарти в областта на киберсигурността и сигурността на информацията.


Продукт / Услуга № 2

Идентификация, оценка и управление на риска

Иновативен подход за определяне на заплахите и слабостите за дадена организация, оценка на въздействието при реализиране на рискове и оценяване и управление на идентифицираните рискове. Подходът е научен и базиран на най-добри международни практики.


Продукт / Услуга № 3

Провеждане на одити за информационна и киберсигурност

Иновативен подход за събиране на доказателства и оценка на зрелостта на имплементирани решения за сигурност в дадена организация, базирани на най-добри международни и европейски практики за одити в областта на информационните технологии.

 

Scroll to Top