ЕВРОЛЕКС БЪЛГАРИЯ ООД

Уебсайт: www.eurolex.bg,

Е-mail за обратна връзка :  e.ivanova[@]eurolex.bg


Представляващ : Елица Спасова

Телефон за обратна връзка: +35924019160


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Евролекс България предоставя правни услуги в практически всички сфери на бизнеса, като едни от най-признатите постижения са в областта на Енергетиката, Недвижимите имоти, Медиите, Търговското право и Публично-частния сектор. От създаването си през 1997 г. консултантската компания е изиграла ключова роля за осъществяването на голям брой проекти, финансирани от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Японската банка за международно сътрудничество, Европейската инвестиционна банка, USAID, CIDA и програми като PHARE, ISPA, SAPARD и други подобни, предоставящи субсидии от фондовете на Европейския Съюз.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

ЕНЕРГЕТИКА И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

Характерното за енергийния сектор в България е дългият жизнен цикъл на проектите и сложните и в много случаи объркани регулаторни изисквания. Това налага установяването на тясно сътрудничество между инвеститори и правни консултанти, което трябва да функционира гладко през продължителен период от време.


Продукт / Услуга 2

ВОДЕН СЕКТОР И ОКОЛНА СРЕДА

Евролекс България/АД&П е лидер в правните консултации в сектора на водите. Ние участвахме в осъществяването на най-големите водни проекти в България като концесията за водоснабдяването и канализацията на град София, на стойност 130 милиона евро, проектът за възстановяване и модернизация на водоснабдителните дружества.


Продукт / Услуга 3

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

Повече от 10 години Евролекс България/АД&П успешно консултира инвеститори в областта на недвижими имоти в България. Екипът ни от консултанти по вещно право и недвижими имоти има богат опит в работата си по разнообразни проекти, в това число изграждане на бизнес сгради, молове, хотели и курортни комплекси .

Scroll to Top