НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ С ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА-ПЛОВДИВ

Уебсайт: https://hst.bg/,

Е-mail за обратна връзка :  nts[@]hst.bg


Представляващ:  доц. д-р инж. Светозар Нейков

Телефон за обратна връзка:+359888 389 834


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Сдружението „НТС с ДНТ – Пловдив”, приемник на Пловдивския клон на Българското инженерно-архитектурно дружество (БИАД) – София, учредено през 1893 г., обединява научно-техническата интелигенция в региона и с различните си форми на дейност подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на своите членове, като се стреми да подобри и социално-икономическата среда, в която те работят. Сдружението се явява естествен посредник между науката и бизнеса. Сдружението членува във Федерация на научно-техническите съюзи в България, а чрез нея – в Световната федерация на инженерните организации, Европейската федерация на националните инженерни асоциации, Съюза на българските фондации и сдружения, Българската стопанска камара


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Конференции, симпозиуми, форуми

Предлага организиране и провеждане на конференции, симпозиуми и форуми с професионална техническа поддръжка и съвременно оборудване.


Продукт / Услуга 2

Зали и офиси

Дом на науката и техниката – Пловдив ул. „Гладстон” №1

Предлага под наем:

  •  конферентни зали
  •  учебни зали
  •  офиси
  •  изложбени площи
Scroll to Top