ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ

Уебсайт: https://pcci.bg/new/,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]pcci.bg


Представляващ : АНГЕЛ СТОЕВ ХРОНЕВ

Телефон за обратна връзка: 0878 809 140 / 0899 221 061


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Приемник на традициите на учредената през 1895 година в Пловдив Търговско-Индустриална Камара, сдружение “ Търговско-Промишлена Камара – Пловдив“ е регистрирано на 03.04.1990 год., като юридическо лице – сдружение с нестопанска цел в частна полза , за представяне, защита и реализиране на интересите на своите членове. Основни цели съгалсно Устава – „представлява и защитава интересите на своите членове, и работи в тяхна полза/действа за развитието на пазарни механизми, устойчива местна икономика, качествен растеж, и за динамично развитие на Регион Пловдив.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Удостоверителни услуги

Сертификати за произход/Сертификати за свободна продажба на стоки/Други сертификати, референции и писма/Покани- декларации за чужденци


Продукт / Услуга 2

Бизнес услуги

Бизнес оферти (база данни)/Зали под наем B2B събития, панаири, изложения/Консултации


Продукт / Услуга 3

Други

Икономически Годишник на Пловдив/Бюлетин „Бизнес Паралели“/Център Enterprise Europe Network

Scroll to Top