Български Експерти за Регионално развитие

Уебсайт: https://berr.bg

Е-mail за обратна връзка : berr.varna[@]gmail.com


Представляващ : Антон Методиев Симеонов – Председател

Телефон за обратна връзка: +359877303077


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

„Български експерти за регионално развитие“ БЕРР е независима българска организация, която работи в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, гражданското общество и демократичните институции в страната.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Медиен продукт Граждани на квартала

Стремим се към жизнена и сплотена общност, в която всеки гражданин участва активно в оформянето на своята градска среда. Чрез “Граждани на квартала” имаме амбицията да изградим силно чувство за принадлежност, собственост и отговорност сред жителите, което да доведе до по-чисто, по-зелено и по-приобщаващо населено място, което подобрява качеството на живот на всички жители. Източник: https://varnafix.com/za-nas


Продукт / Услуга 2

Статистическа система „Граждански контрол“

СИСТЕМА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОСНОВАТА НА ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ – сновна задача на „Информационният модел“ е да увеличи в пъти динамиката на движение на информационните потоци и да ускори анализите на резултатите. Такъв подход качва в десетки пъти адекватността на поведението на ползвателите на информацията. Допълнително бързата и коректна „обратна връзка“ към анкетираните граждани, засилва желанието им да влияят със своето мнение на приманите от ползвателите на извадките решения. Натрупвайки „Знания“ системата по зададени „Условни критерии“ може да следи и оценява действията на ръководни и публични кадри или личности, като генерира показатели, които ориентират Гражданите от квартала, какво е реално и по фактите практическата нагласа на съответна обществена личност.

Scroll to Top