Сдружение „НЕПОЗНАТИТЕ“

Уебсайт: https://www.nepoznatite.bg

Е-mail за обратна връзка :  [email protected]


Представляващ : Гeopгu Христов Костов председател

Телефон за обратна връзка: +359886738444


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Създаване на информационна платформа www.nepoznatite.bg , създаване и поддръжка на платформа https://invarna.bg/, дигитализиране и популяризиране на културни, архитектурни паметници в България. Изграждане на екопътека и поставяне на указателни табели за Скален манастир “Св. Георги”, Дигитализация на Музей Стара Варна, Дигитализиране на Татул, Дигитализиране на паметника 1300 години България, Дигитализиране на Ботевски манастир “Света Марина”, провеждане на ежемесечни преходи и акции за почистване и опознаване на културните и природни забележителности. Организиране на обучения за деца и младежи сред природата.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТА НА БЪЛГАРИЯ

Дигитализация и популяризиране на културно историческото наследство на България. Реализирането на нашите цели е чрез методите на съвременното дигитално общество. Стремим се да активираме общността да се интересува и запознава с историята и духa на българските земи. Нашето обединение е вплело древните традиции и местата, в нови технологии, които да отговарят на нуждата от дигитална културна идентичност. Ние защитаваща изконите ценности и духът на българските земи в условията на глобалната дигитална революция.

Продукт / Услуга 2

Статистическа система „Граждански контрол“

СИСТЕМА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОСНОВАТА НА ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ – сновна задача на „Информационният модел“ е да увеличи в пъти динамиката на движение на информационните потоци и да ускори анализите на резултатите. Такъв подход качва в десетки пъти адекватността на поведението на ползвателите на информацията. Допълнително бързата и коректна „обратна връзка“ към анкетираните граждани, засилва желанието им да влияят със своето мнение на приманите от ползвателите на извадките решения. Натрупвайки „Знания“ системата по зададени „Условни критерии“ може да следи и оценява действията на ръководни и публични кадри или личности, като генерира показатели, които ориентират Гражданите от квартала, какво е реално и по фактите практическата нагласа на съответна обществена личност.

Scroll to Top