Фондация Източен Акселератор

Уебсайт: https://eastaccelerator.com/

Е-mail за обратна връзка :  info[@]eastaccelerator.com


Представляващ : Галин Петров Димитров – Председател

Телефон за обратна връзка: +359888922262


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

„Източен Акселератор“ е фондация с нестопанска цел в обществена полза, която подпомага развитието и обединяването на предприемаческата общност в Източна България. Подкрепяме изграждането на благоприятна икономическа среда в региона с оглед стимулиране инициативността на българските предприемачи.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Обучения за Стартъп Предприемачи

По време на обучението ще имате възможността да черпите знания и опит от успели български предприемачи, както и ще бъдете напътствани от ментори с богат опит в бизнеса. Курсът е изключително практичен, включва теория, използва методите на геймификацията, с което цели да приложите наученото на практика. Курсът включва теоретична част, предоставена по достъпен начин, решаване на практични казуси, работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

Продукт / Услуга 2

Статистическа система „Граждански контрол“

СИСТЕМА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ОСНОВАТА НА ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ – сновна задача на „Информационният модел“ е да увеличи в пъти динамиката на движение на информационните потоци и да ускори анализите на резултатите. Такъв подход качва в десетки пъти адекватността на поведението на ползвателите на информацията. Допълнително бързата и коректна „обратна връзка“ към анкетираните граждани, засилва желанието им да влияят със своето мнение на приманите от ползвателите на извадките решения. Натрупвайки „Знания“ системата по зададени „Условни критерии“ може да следи и оценява действията на ръководни и публични кадри или личности, като генерира показатели, които ориентират Гражданите от квартала, какво е реално и по фактите практическата нагласа на съответна обществена личност.

Scroll to Top