Hotelbox

Уебсайт: https://hotelbox.bg/,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]hotelbox.bg


Представляващ : Димо Желев, управител

Телефон за обратна връзка:+359877444381


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Hotelbox предлага всички услуги в сферата на дигиталния маркетинг, които могат да увеличат дела на директните резервации и да повишат прохода на хотела. Оптимизира разходите за платформи тип Booking и поема маркетинговата съдба на хотела.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Комплексна базова услуга

Обхваща базовото ниво на най-важните услусги, които ще увеличат директните резервации и ще подобрят имиджа на хотела. Включва модерен, оптимизиран за резервации сайт, управление на Facebook и Instagram профили, 360 о заснемане, снимки и оптимизация в Google.


Продукт / Услуга 2

Изграждане на уебсайт

Създаваме WordPress уебсайтове с включен мобилен дизайн, моделирани според предимствата на хотела.


Продукт / Услуга 3

Управление на социални мрежи

Изграждаме стратегия за управление на социални мрежи според сезонността и предимствата на хотела

Scroll to Top