КОНТИПСО ООД

Уебсайт: https://contipso.com ,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]contipso.com


Представляващ : Ивайло Благоев

Телефон за обратна връзка:  +35987870041


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Contipso е компания, която предлага софтуерно и методическо осигуряване на управлението на знанията в организацията, от тяхното създаване, съхранение, споделяне, актуализиране до мониторинг на активността и степента на възприемане. Contipso Learning е платформа създадена с идеята да пести времето на екипите управляващи обучителните процеси в организациите, като същевременно им дава мощни инструменти за вътрешно създаване на ангажиращи интерактивни онлайн курсове, вградена виртуална зала, администриране на присъствени обучения и детайлни справки и отчети в реално време.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Contipso LMS

Система за електронно обучение, проектирана и разработена, за да направи обучителния процес онлайн максимално приятен и близък до присъственото обучение. Системата предлага широк набор от интуитивни инструменти за управление на достъпа, комуникация, мониторинг и отчитане на представянето на отделните потребители.


Продукт / Услуга 2

Contipso Author

Инструмент за изграждане на интерактивно мултимедийно обучително съдържание, който в максимална степен да улеснява авторите и разработчиците на онлайн курсове. Чрез Contipso Author сами изготвяте интерактивно мултимедийно обучително съдържание, което си взаимодейства с обучаемия.


Продукт / Услуга 3

Contipso Catalog

Място, в което срещаме хората, които желаят да предоставят своите знания, с тези, които искат да се развиват непрекъснато в контекста на ученето през целия живот.

Scroll to Top