На старта на туристическия сезон: EЦИХ Тракия и АБТТА със стратегическо партньорство

Безвъзмездно обучение, консултиране и тестване на цифровите системи ще предостави на малки и средни предприятия (МСП) и публични организации нов проект, наречен „CYBERsecurity 4 All STAkeholdeRs“.

В проекта ще си партнират две водещи в съответните сектори организации – Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА) и Европейският цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) Тракия с координатор Съюза за стопанска инициатива.

Двете подписаха Меморандум за стратегическо сътрудничество в рамките на проекта, финансиран от програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия и Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

Целта на проекта е да осигури лесно и ефективно познаване и разбиране на киберсигурността в масов и интегриран мащаб. Идеята е да се предостави безвъзмездно обучение, консултиране и тестване на цифровите системи както на малки и средни предприятия (МСП), така и на публични организации от цялата страна. Първият етап на проекта ще е фокусиран върху Южния Централен Регион (ЮЦР).

„Нашата цел с това сътрудничество е да подкрепим развитието на киберсигурността в българския туристически сектор и да улесним достъпа до специализирано обучение и консултации за предприемачи от сектор „туризъм“, както и за съответните общински администрации, които играят ключова роля в сектора“, коментира Димитрина Горанова, председател на УС на АБТТА. „Взаимодействието между туристическия бизнес и местната власт, фокусирано върху развитието на туристическия потенциал на общините, вече повече от десетилетие е сред основните приоритети на АБТТА“, допълни тя.

Обединени, двете организации ще работят за осигуряване на иновативни решения и технологии за киберсигурност, които ще подобрят нивото на сигурност и дигиталната инфраструктура на фирмите, които предоставят туристически продукти и услуги в България.

„Сътрудничеството между АБТТА и ЕЦИХ Тракия е стъпка към постигане на по-голяма цифрова защита и развитие в българския туристически сектор, в т.ч. отвъд границите на страната. В рамките на ЕС има над 30 цифрови иновационни хъбове, които работят в сферата на туризма и свързаните индустрии. Чрез ЕЦИХ Тракия ще се осъществят връзки с тези партньорски структури, които ще прераснат в нови проекти и нови възможности за туристическите фирми и общини у нас“, коментира д-р Христиан Даскалов, председател на ЕЦИХ Тракия.

За информация относно заявяването и предоставянето на безвъзмездни кибер-услуги в сектор туризъм:

• Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти (АБТТА) – [email protected]
• Цифров иновационен хъб (ЦИХ) Тракия – [email protected], https://еdihtrakia.bg

 

Scroll to Top