EЦИХ Тракия в центъра на предприемаческата екосистема на Пловдив

Нови два форума в подкрепа на местните предприемачи съ-организира ЕЦИХ Тракия в края на м. април 2024 г. В началото на Страстната седмица, на 29.04.2024 г., когато повечето от жителите на Града под тепетата вече планираха как ще прекарат своите почивни дни, в Обучителния и бизнес център на Цифров иновационен хъб „Тракия“ по проект „Cyber4AllSTAR“  се проведе пореден информационен семинар на тема „Предприемачеството като житейска стратегия и как Европа помага за това.

Партньорското събитие за подкрепа на дигиталното развитие на местната предприемаческа екосистема,  се проведе под егидата на заместник-председателя на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната, г-жа Деница Симеонова, която инициира сходни дискусии на още три локации в страната, съвместно с Университета за национално и световно стопанство, Националното сдружение на малкия и средния бизнес (НСМСБ), Фондация „Европейски институт“, Цифровият Иновационен Хъб „Тракия“ с координатор Съюз за стопанска инициатива, и центровете „Европа Директно“ във Варна, Пловдив, Благоевград и Дупница. На местно ниво при организацията на събитието в Пловдив се включиха още „КиберКлуб“ и „Клуб на мениджъра“ към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

В дискусията в ЦИХ Тракия на ул. Драва 2 освен народният представител Деница Симеонова, участваха експерти с опит в предприемачески проекти като д-р Христиан Даскалов, председател на борда на Цифров иновационен хъб „Тракия“, както и представители на бизнеса и други партньорски организации. В приветствените си думи Деница Симеонова представи темата и сподели своя солиден личен опит в предприемачеството. Тя подчерта, че предприемачеството е пресечната точка между бизнеса и каузата за постигане на една по-гостоприемна за малкия и среден бизнес България. Симеонова отбеляза, че като пълноправен член на Европейския съюз, България трябва да се възползва максимално от възможностите, които организацията предоставя за предприемачите. „Не са много компаниите, които са успели да наберат финансиране директно от европейските инструменти и целта ми винаги е била да съм мост между бизнеса и възможностите, които Европа предоставя за тях“, отбеляза Симеонова.

В своето встъпително изказване д-р Христиан Даскалов от Цифров хъб „Тракия“ запозна присъстващите и онлайн аудиторията с проектите, по които е кандидатствал като предприемач и подчерта необходимостта от споделяне в рамките на срещата на нови инструменти, които могат да са от полза на стартиращи предприемачи. Посочи и особеното значение на работата в мрежа за успеха на всеки бизнес като в тази връзка препоръча членство на всеки стартиращ предприемач в национално-представителна работодателска организация като Съюза за стопанска инициатива и разширяване на контактите в международен план посредством безвъзмездната подкрепа, получавана от мрежи като European Enterprise Network.

Предприемачите Гергана Станчева и Пенко Стоев представиха успешния пример в създаването на бизнес на национално и местно ниво. Те разказаха за своите компании – биотехнологичната „Lam’On“ и бизнес-консултантската „IMD Co-working & Consulting“, като споделиха за предизвикателствата, които са преодолели до момента и как Европа е спомогнала за това чрез различни финансови инструменти и възможности за бизнес нетуъркинг да постигнат успех. „След две години и доста трудности по пътя, вече имаме наша производствена база в София и произвеждаме нашия продукт. Европейските програми са ключови за хора, които имат идеи, но нямат пари да финансират развойната си дейност“, отбеляза Гергана Станчева.

Г-н Пенко Стоев акцентира върху опита си като сериен предприемач и уроците и поуките, които е извлякъл от предходните си бизнес начинания. ЕЦИХ Тракия има сключен меморандум за партньорство с IMD Consulting & Coworking, които развиват едно от най-уютните co-working пространства в Пловдив на територията на търговски център „Grand“. IMD стоят зад редица иновативни инициативи в полза на стартиращите компании от региона като ежемесечните работилници „Предприемачите на Пловдив“ (Hills of Business), в полезността на който формат председателят на ЕЦИХ Тракия имаше възможността да се убеди лично в края на м. март 2024 г., редом с фрийленсъри и собственици на стартиращи компании от региона.

В последвалата панелна дискусия бяха представени инструменти в помощ на предприемачите от Красимир Лойков от „Европа Директно“ – Пловдив, който обясни каква е ролята на неговата организация и нейните основни функции за информирането на гражданите за основните европейските политики. Той подчерта нуждата от добра информираност, за да може всеки да пречупи европейските теми от своята гледна точка и да получи информация от каква помощ има нужда и как тя влиза в съществуващите приоритети. В тази светлина, той подчерта и важността на познаването на фактите относно големите европейски теми. „Определени хора използват открита дезинформация относно отделни европейски въпроси и това пречи на обществото ни“, отбеляза Лойков.

В последната част на събитието беше представен бизнес казус на тема „От теория към практика“, в рамките на който беше обсъдено с ръководството на Клуб на мениджъра в лицето на г-ца Снежина Сулева на какви възможности за подкрепа от страна на Клуба може да разчита стартиращия технологичен предприемач Денис Петков, който представи своя стартъп „BrighThrive“. Казусът беше обсъден и с останалите участници в събитието – присъствено и онлайн, които генерираха ценни препоръки относно успешното реализиране на предприемаческия проект. Любопитното в случая е, че стартъп проектът „BrighThrive“ се структурира през 2023 г. по време на хибриден хакатон на „Дигиталната национална коалиция“ (DNA Bulgaria) в гр. Пловдив, в който ръководителят на бизнес екосистемата на Хъб Тракия, г-н Ясен Танев, участва като ментор по въпросите на киберсигурността.


Седмица преди информационния семинар на европейска тематика в Хъб Тракия, на 24.04.2024 г. се проведе сходно събитие под домакинството на Университета на национално и световно стопанство, зала „Тържествена“. Откриващи думи на него бяха отправени от зам. министъра на образованието и науката, г-жа Наталия Митева, от ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, както и от  зам. председателя на Комисията по европейски въпроси, г-жа Деница Симеонова. В рамките на панелна дискусия с модератор председателя на Националното сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова, своя предприемачески опит и как Европа помага на бизнеса представиха деканът на факултет „Международна икономика и политика“ на УНСС доц. д-р Светла Бонева, председателят на ЦИХ „Тракия“ д-р Христиан Даскалов, както и програмният директор на Фондация „Европейски Институт“ Борислав Мавров.


На следващия ден, 25.04.2024 г., обратно в Пловдив се проведе форум за споделяне на добри практики и match-making „Дигитализация и предприемачество в земеделието“, организиран съвместно между ЦНСССКЦИЕ към Министерство на земеделието, EЦИХ Тракия и АгроХъб.БГ. Форумът, състоял се в Аграрния университет в Пловдив, събра водещи български учени, експерти и предприемачи от аграрния сектор, за да посочат пресечните точки между предприемачеството, модерното земеделие, дигитализацията и навлизането на новите геноми технологии.

В рамките на няколко панелни дискусии специалистите откроиха водещите тенденции в развитието на съвременното земеделие, което все по-активно налага включването на технологични решения като суперкомпютрите, блокчейн, както и прилагането на актуалните нови геноми техники (NGT), в т.ч. отличената с Нобелова награда по химия CRISPR технология. Комбинацията от тези технологии може да отговори адекватно и бързо на нарастващите нужди и очаквания на съвременното общество за нови, устойчиви, полезни за здравето продукти, които стигат навреме на пазара – коментираха експертите.

EЦИХ Тракия бе представен в работната програма на форума в лицето на: г-н Петър Кънчев, ръководител „Обучителни програми“ в Хъба с темата „Европейски цифров иновационен хъб „Тракия“ като инструмент за повишаване на киберсигурността в земеделието“;  проф. Станимир Стоянов от екипа на ПУ „П. Хилендарски“ и ИИКТ към БАН; Кирил Григоров, зам. председател на Българската асоциация по киберсигурност; д-р Христиан Даскалов – модератор на панелната дискусия в сферата на биотехнологиите „Дълбоките технологии в земеделието – възможности, рискове, силни и слаби страни“.

Доц. д-р Петко Русков, CTO & Co-founder, The Edge: R&BD и инж. Петър Благов, CEO and co-founder на FoodChain-Veloxoft LTD European говориха по темата за „Blockchain Services Infrastructure (EBSI) като инструмент за приложение във веригите на стойността в земеделието и хранително-вкусовата промишленост“.  Доц. Русков, който в качеството си на председател на Българската блокчейн асоциация е съ-учредител на ЦИХ Тракия, представи най-актуалното по линия на възможностите за научно-изследователска и развойна дейност в сферата на блокчейн технологиите по програма „Дигитална Европа“ на ЕК с акцент върху проектите с българско участие.


В дните преди форума Дигитализация и предприемачество в земеделието“ се състояха две откриващи събития на Киноклуба към ЦНСССКЦИЕ – на 16.04 и 24.04, които също бяха уважени от експертите от ЦИХ Тракия, а в перспектива, в подкрепа на предприемачите от сектор „Земеделие“ предстоят три издания на „Академията“ и ежегодния „Акселератор“ – инициативи на ЦНСССКЦИЕ, организирани в партньорство с ЦИХ Тракия и други иноватори от Южен Централен Регион и цялата страна.


Форумът „Дигитализация и предприемачество в земеделието“ бе трето поредно събитие на което двата хъба, базирани в Южен Централен Регион, си партнират синергично от началото на годината.

В края на м. март 2024, в периода 26.03-28.03, в литературен клуб „Перото“ в Националния дворец на културата в столицата се проведе втората годишна Академия “Иновации в агробизнеса” под надслов „Готови за бъдещето“, съ-организирана от ARC Fund, АгроХъб.бг и др. партньори. Изключително интересни презентации в рамките на тематичния панел „Киберсигурност и изкуствен интелект“, бяха поканени да изнесат г-н Петър Кънчев от ЕЦИХ Тракия и експертите от „Acronis“, които са членове на иновационната екосистемата на Хъб Тракия.


На още по-ранен етап през годината, на 30.01.2024 г., проектният мениджър в ЦИХ Тракия, г-н Светлин Илиев, част от ръководството на Европейската организация по киберсигурност (ECSO), бе поканен да се включи като говорител в информационен семинар на АгроХъб.БГ в подкрепа на малкия и среден бизнес, проведен в TEZ Event Center на Тракия Икономическа Зона (TEZ). Обмяната на експертиза между двата хъба бе откроена като отличен пример за синергия между проектите „Cyber4AllSTAR“ и „AgroDigiRise„, подкрепени по програма „Дигитална Европа“ на Европейската комисия и националната програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ).

Тези събития са малка част от дейността на хъба в подкрепа на младите предприемачи от Южен Централен Регион през последните месеци.


През м. януари бе установено партньорство с „Фокус-точка Пловдив“ към Министерството на труда и социалната политика, създадена по проект „Развитие на социалната икономика“ на МТСП. В рамките на това сътрудничество между ЦИХ Тракия и Фокус-точка Пловдив, експертите от Министерството на труда и социалната политика се включиха активно в редица събития, организирани от ЦИХ Тракия, а Хъбът от своя страна разпространява и към момента информационни материали на място в обучителния си и бизнес център на ул. Драва 2, както и онлайн, чрез които промотира насърчителните мерки, които държавата предоставя на регистрираните социални предприятия, а именно – помощ при търсенето на специализирано финансиране за дейността на социалното предприятие, представяне на дейността на социалното предприятие посредством специално създадена електронна платформа, предоставяне на отличителна сертификатна марка и ред други.


Интересът на Хъба към предприятията от социалната икономика не е случаен. През м. февруари (13.02.24) ЦИХ Тракия бе поканен за участие с презентация на проекта „Cyber4AllSTAR“ в първата за годината Регионална среща „Устойчиво развитие и социално отговорен бизнес“, която се проведе в гр. Пловдив по инициатива на Националната асоциация на социално-отговорните работодатели (НАСОР) в партньорство със сп. Enterprise, община Пловдив и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Поканата за участие във форума дойде както по линия на организаторите от НАСОР, така и по линия на съ-учредителите на Хъб Тракия от Търговско-Промишлена Камара – Пловдив (част от European Enterprise Network), които идентифицираха „Cyber4AllSTAR“ като добър пример за социално-отговорен проект, който да бъде представен пред аудиторията от социални предприемачи, социални работници и представители на институциите от региона.


Освен с Регионалния център към МТСП, ЕЦИХ Тракия си сътрудничи и с останалите европейските мрежи и проекти, осъществяващи своята дейност в подкрепа на предприемаческата екосистема на Пловдив и Южен Централен Регион. ЕЦИХ Тракия участва в годишната среща на европейските мрежи, която се проведе на 14.03.24 г. под домакинството на European Enterprise Network – Пловдив и „Европа Директно“. В срещата се включиха още представители на местните висши училища, които изпълняват редица европейски проекти в подкрепа на развитието на младежто предприемачесто, дигитализацията, научните изследвания и иновации по линия на програми като „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“ и др.


Освен всичко горепосочено, координаторът на академичните партньорства на Европейския цифров иновационен хъб „Тракия“, който е и първенец на випуск 2023 г. на Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“, Денис Петков, бе активен участник в най-важните предприемачески-ориентирани събития от академичната екосистема на Пловдив, в т.ч. присъства на съответните кариерни форуми по университети; участва в „Дните на иновациите в образованието“, организирани на 26.03.2024 г. от Център за творческо обучение; уважи националното турне на София Тех Парк и Junior Achievement – „Пътят на предприемача“ при гостуването му в Университета за хранителни технологии на 10.04.2024 г., както и първата международна научно-приложна конференция „Бъдещето на талантите“ с фокус върху дигитализацията, организирана на 21.04.2024 г. в ТУ Пловдив от Фондация „Клуб Квант“ и партньори.


Установените през първите 12 месеца от функционирането на Европейския цифров иновационен хъб Тракия“ контакти, откакто през април 2023 г. бе проведено откриващото събитие по проекта „Cyber4AllSTAR“ в Гранд хотел „Пловдив“, по естествен път наложиха обучителния и бизнес център на Хъба, ситуиран на ул. „Драва“ № 2, ет. 1, като общностно пространство, което тепърва ще се утвърждава като средищно за иноваторите от региона. Част от стратегията на ЕЦИХ Тракия по отварянето на пространството към настоящи и бъдещи членове на иновационната екосистема на Хъба, бе обособяването на тематични отворени дни в месеца, в които различни клубове на предприемачи и технологични ентусиасти са добре дошли да организират свои общностни събития. А студентите от сферата на технологиите, бизнеса и други дисциплини са добре дошли да ползват помещението като споделено учебно и работно пространство.

Сред първите, които вече се възползваха от напълно безвъзмездния co-working модел са местният „Клуб на фантастите“, който започна регулярни сбирки за кино-прожекции и представяния на научно-фантастични книги, от които експертите зад Кибер-полигона на Хъб Тракия черпят вдъхновение за разработването на сценарии за кибер-атаки. Както и студенти от Медицински университет – Пловдив, с които ЕЦИХ Тракия има действащо споразумение за съвместна дейност в рамките на „Cyber4AllSTAR“.

Scroll to Top