Сдружение на творците с увреждания в България

Уебсайт: https://www.facebook.com/Styb2017,

Е-mail за обратна връзка :  office.aadb[@]gmail.com


Представляващ : Десислава Караиванова – председател

Телефон за обратна връзка:+359878826714


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Сдружение с нестопанска цел в обществена полза, което събира хора с различни увреждания и занимаващи се с различни изкуства. Борим се с дискриминацията, както и за повишаване престижа на хората с увреждания, организираме изложби, събития, литературни четения и други, реализираме проекти по европейски и други програми и др.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Курс по сетивна фотография за незрящи

Курс , които цели да обучи на различни техники на фотографиране хора със зрителни увреждания.


Продукт / Услуга 2

Курс по живопис стъклопис за незрящи

Курс, който цели да обучи на едно рядко изкуство, каквото е рисуването върху стъкло, незрящи и слабовиждащи хора.


Продукт / Услуга 3

Арттерапия за хора с всякакви увреждания

Терапия чрез различни изкуства за хора с всякакви увреждания

Scroll to Top