Фондация „РЕ“

Уебсайт: https://www.refoundation.net,

Е-mail за обратна връзка :  info[@]refoundation.net


Представляващ : Д-р Цветана Иванова, Директор Фондация „РЕ“

Телефон за обратна връзка:+359878369958


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Фондация Re: (Ре, от Ренесанс, или комплиментарния потенциал на наука+изкуство+технология), се занимава с крос и трансдисциплинарни изследвания, както и в разработване, селектиране, обучение и представяне на нови културни, образователни и изследователски форми и методологии за интегриране на наука, изкуство и технология. РЕ работи по създаването и популяризирането на национална и международна мрежа от организации с експертиза в интеграцията на наука, изкуство и технология с профил иновации, образование и принос към универсалната човешка култура.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

РЕЛОГИЯ триалози

РЕЛОГИЯ триалози на фондация RE: е серия от триалози между изследователи с различен профил, от различни интелектуални дисциплини. Те са селектирани според техния опит в областта на изкуството, науката и водещи технологични разработки, оформящи и трансформиращи днешните светове на изкуството, науката и технологиите. Броя и формата на триалозите е в зависимост от комплексността на проекта, който има за задача да се изследва и развие.

Scroll to Top