Асоциация на младите учени

Уебсайт: https://thinktank-bg.eu/,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]thinktank-bg.eu


Представляващ : Вадим Рошманов – Председател

Телефон за обратна връзка:+359897600815


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Съвременният свят изисква нов вид сътрудничество за достигане на научни открития, свеждайки до минимум рисковете, които могат възникнат от тяхното осъществяване.

Нашата мисия е да се превърнем в национална платформа (Мозъчен тръст) на обединените млади учени. Затова заложихме в дългосрочната ни стратегия темите свързани с развиване на умения, компетенции и политики, които целят да оказват помощ, както на студентите и младите научни работници, така и на приеманите държавни стратегии, политики и закони.

Положихме усилия за изграждане на стратегическо звено (Стратегически Изследователски Съвет) към Асоциацията на младите учени, което е балансирано съчетание от специалисти, изследователи, таланти и предприемачи. Основната цел на това стратегическо звено е да подпомага пътя от развитието на идеите/иновациите до трансфера им в реалния бизнес.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Дигитален ментор за млади учени и студенти

Иновация в няколко ключови аспекта:

  1. Модул Digital Mentor: Този иновативен инструмент служи като виртуално ръководство, предоставяйки поддръжка в реално време, ресурси и информация на студентите и младите учени, насърчавайки динамично и персонализирано учебно изживяване.
  2. Холистичен подход към предприемачеството: За разлика от традиционните подходи, нашият проект надхвърля теоретичното обучение и включва практически аспекти. Той не се фокусира само върху бизнес планирането, но също така се занимава с управление на проекти, финансова грамотност и реално прилагане на предприемачески идеи, осигурявайки цялостно развитие на умения.
  3. Сътрудничество с партньори от индустрията: Акцентът върху укрепването на сътрудничеството между студентите и бизнеса е отличителна черта. Като улеснява практическото приложение на научните резултати в бизнес сектора, проектът активно допринася за преодоляване на пропастта между академичните среди и индустрията.
  4. Гъвкавост при интегрирането на учебните програми: Ние предлагаме гъвкавост при интегрирането на модули по предприемачество в университетските учебни програми. Тази адаптивност гарантира, че сме в съответствие с разнообразните нужди и структури на участващите институции.
  5. Акцент върху цифровата готовност: Ние развиваме не само предприемаческите умения сред студентите и младите учени, но също така поставя силен акцент върху цифровата готовност. Нашият дигитален съветник е в съответствие с приоритета за справяне с цифровата трансформация, като гарантира, че участниците са добре подготвени за цифровата ера.

В обобщение, иновациите при нас са в комбинацията от авангардни технологии, холистичен подход към предприемачеството, оценка, базирана на данни, сътрудничество в индустрията, гъвкавост при внедряване и директен отговор на обратната връзка от заинтересованите страни.

Scroll to Top