Степ-Софт Алианс ЕООД

Уебсайт: https://stepsoft.bg/,

Е-mail за обратна връзка :  sales[@]stepsoft.bg


Представляващ : Паско Пасков, управител

Телефон за обратна връзка: +359885439498


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Степ-Софт е българска компания, която от 1995 година предлага на своите клиенти ERP, счетоводни и търговско-складови софтуерни продукти. Във фирмата има събрани над 100 години опит в областта на информационните системи. Екипът от специалисти, участвали при изработката на проекти в национален мащаб, е определящ при създаването на единната система за управление на бизнеса – S-Office®. Следвайки нуждите на българския бизнес, Степ-Софт усъвършенства своя продукт и от няколко години предлага на своите клиенти бутикови ERP (Enterprise Resource Planning) системи, включително SCM (Supply Chain Management) за управление на търговските процеси, Warehouse Management за складова дейност, както и производствени, финансови, BI (Business Intelligence) и Project Management решения, благодарение на които S-Office свързва успешно всички нива на бизнеса.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

S-Office ERP

Тя дава възможност за прецизен контрол върху всяка дейност и обхваща следните операции: *Търговски – проследяване на продукцията, вкл. покупка (внос), производство, продажба и разпространение (ExVan, консигнация), POS терминали и/или електронен магазин; *Складови – проследяване на движението на стоките в складовете и между тях, вкл. адресация, мобилни системи за ревизия, МОЛ; *Производствени – определяне на нива на влагане на суровините/материалите, проследяемост по различни партидни идентификатори, контрол на възловите точки (напр. HACCP), производствени планове и отчети, подизпълнители; *Финансови и счетоводни – контрол на паричните потоци във фирмата, прехвърляне на документи за осчетоводяване, отчети към държавната администрация, консолидация при холдингова структура; *Бизнес анализи и планиране – определяне на бъдещо развитие на база анализи и справки в реално време.


Продукт / Услуга 2

S-Office CRM

В процеса на своето разрастване почти всяка организация изпитва затруднения в управлението на взаимоотношенията с клиентите си. За по-лесното и удобното им менажиране, ние от Степ-Софт предлагаме S-Office CRM, изцяло съобразена с Вашите нужди. S-Office CRM Ви осигурява: * Единна база от данни, в която е събрана необходимата информация; * Индивидуален поглед към всеки клиент благодарение на детайлния Визитник; * Управление на проекти, както и тяхното проследяване по етапи и отделни дейности; * Изготвяне и управление на договори според специфични условия; * Съставяне на задачи за служителите; * Инструменти за анализи; * Удобен и интуитивен интерфейс; * Интеграция с телефонни VoIP централи (Asterisk), групиране и управление на входящите разговори според разпознаване на клиентите; * Възможност за работа както като в Интранет/On Premises среда, така и като Интернет/SaaS приложение.


Продукт / Услуга 3

S-Account Advanced

S-Account Advanced е съвременна процесна система за управление на двустранно, многофирмено счетоводство, която ви осигурява интуитивна и ефективна работа със счетоводни документи, ДДС дневници, INTRASTAT и VIES декларации. Системата разполага с широк набор от функционалности, като: * Автоматично попълване ДДС дневници, Интрастат и Vies декларации * Възмножност за автоматични приключвателни операции * Осчетоводяване на данъчни и счетоводни документи – фактури, митнически декларации, мемориални ордери * Отпечатване на документи * Изготвяне на данъчни и счетоводни отчети за ДМА и НДМА * Проследяване разчети на аналитично и синтетично ниво * Възможно изтриване, редакция и анулиране на документи * Пригоден и за многофирмена работа * Възможност за промяна на аналитичности, консолидиране на партиди и заменяне на елементи * Изменяне на сметкоплана или изготвяне на индивидуален сметкоплан

Scroll to Top