Народен театър „Иван Вазов“

Уебсайт: https://nationaltheatre.bg/bg,

Е-mail за обратна връзка :  info[@]nationaltheatre.bg


Представляващ : Васил Василев

Телефон за обратна връзка:  +359 2 811 92 80


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Народен театър „Иван Вазов” е най-значимата и представителна българска театрална институция със своите три сцени, постоянна театрална трупа от над 60 изгряващи и утвърдени актьори, трима от водещите български театрални режисьори – Явор Гърдев, Диана Добрева и Боян Крачолов – на постоянен договор и много други млади и известни режисьори, работещи на неговите сцени за всеки проект. Репертоарът ни включва класически и съвременни пиеси и се състои от поне единадесет премиери и повече от 615 представления на сезон. Народният театър е член на най-голямата мрежа от публични театри в Европа – Европейска театрална конвенция (The European Theatre Convention),  член е на Европейски маршрут на историческите сгради (European Route of Historic Theatres) и е член на Лигата на театрите по пътя на коприната (The Silk Road International League of Theatres).


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Билетен център

Народният театър предоставя иновативно и цифрово решение за покупка на билети за представления в театъра, вътрешна разработка. Решението дава възмножност на потребителите да търсят постановки, да се информират за тях и да закупуват предварително билети за постановките.


Продукт / Услуга 2

Цифров достъп до дигиталното културно наследство на Народен театър „Иван Вазов“

Включва възможност за търсене и достъп до Театралния архив на Народен театър „Иван Вазов“, съставен от афиши, плакати, сценографски скици, статии и интервюта, програми от постановки, снимки от представления от основаването на театъра до днес, както и от Административния архив на Народен театър „Иван Вазов“, Летописите на Народен театър „Иван Вазов“, видео и аудио архива на представления на Народен театър „Иван Вазов“ и други.


Продукт / Услуга 3

Интегрирано електронно пространство за управление на театрална дейност

Интегрираното електронно пространство е разработено на база опита на екипа на Народен театър „Иван Вазов“ и събира и интегрира в една платформа процесите и комуникацията, свързани с театралната дейсност. Това включва планиране, подготовка, провеждане на представления, както и комуникация между творческия колектив.

Scroll to Top