АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ-АБТТА

Уебсайт: http://www.abtta.com,

Е-mail за обратна връзка :  info[@]abtta.com


Представляващ : ДИМИТРИНА ЕВТИМОВА ГОРАНОВА

Телефон за обратна връзка:+359878912538


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) е сдружение с нестопанска цел, основано през 1996 г., което представлява интересите на българските туроператори и туристически агенти. Основните цели на АБТТА включват:

Подкрепа на членовете:

Представителство пред държавните институции и обществото. Сътрудничество с международни организации и участие в съвместни проекти.

Развитие и обучение:

Организиране на обучения и семинари за повишаване на квалификацията на кадрите. Споделяне на добри практики и нови тенденции в туризма.

Лобиране за по-добри условия:

Сътрудничество с държавните органи за създаване на благоприятни законодателни условия за туризма. Поддържане на ниска ДДС ставка за туристическите услуги. АБТТА активно работи за развитие на туристическата индустрия в България чрез създаване на стабилна правна и икономическа среда и повишаване на професионализма в сектора​


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Обучение и квалификация

АБТТА организира курсове и семинари, насочени към повишаване на квалификацията на кадрите в туристическия сектор. Обученията се провеждат онлайн и обхващат актуални теми и добри практики в индустрията. В допълнение към дигиталните курсове, АБТТА предлага и присъствени обучения и семинари на място.


Продукт / Услуга 2

Устойчива среда и застъпничество включително и чрез цифрови канали

Асоциацията използва дигитални средства за комуникация с държавни институции и международни организации, включително виртуални срещи и онлайн платформи за обсъждане на законодателни промени и политики. Освен това, АБТТА провежда редовни физически срещи, конференции и работни групи с цел ефективно лобиране за интересите на своите членове.


Продукт / Услуга 3

Развитие и поддръжка на мрежа за споделяне на добри практики

АБТТА поддържа онлайн платформа, където членовете могат да обменят информация, ресурси и добри практики. Това улеснява комуникацията и сътрудничеството между туристическите агенции. Асоциацията също така организира редовни годишни срещи и конференции, където членовете могат да се срещат лично и да дискутират актуални въпроси и стратегии.

Scroll to Top