Българска Е-комерс Асоциация

Уебсайт: https://beabg.com/,

Е-mail за обратна връзка :  info[@]beabg.com


Представляващ : Жанет Найденова -Председател

Телефон за обратна връзка:+359888616498


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Българската Е-комерс Асоциация (БЕА) е призната като „Гласът на е-комерс индустрията в България“. Основната ѝ мисия е да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез активно сътрудничество с държавните органи при създаването и контрола на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с електронната търговия.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Създаване на по-добри политики

БЕА активно работи със държавни органи за създаване и усъвършенстване на законови и подзаконови нормативни актове, свързани с електронната търговия. Те също така наблюдават и контролират изпълнението на тези актове, с цел да осигурят благоприятна правна среда за развитие на индустрията.

Продукт / Услуга 2

Утвърждаване на професионални и етични стандарти

Асоциацията създава и популяризира професионални и етични стандарти сред своите членове. Това включва повишаване на сигурността на електронните магазини и електронните разплащания, както и подобряване на ефективността на логистиката за електронната търговия. Те също така въвеждат „марка за доверие“ в електронната индустрия, която се утвърждава чрез сътрудничество със съответните обществени и държавни органи.

Продукт / Услуга 3

Обучение и развитие на кадри

БЕА подпомага обучението на кадрите в електронната търговия, като организира различни форми на обучение и развитие. Те също така споделят добри практики и насърчават обмена на знания и опит сред членовете на асоциацията, с цел повишаване на професионализма и конкурентоспособността в индустрията.

Scroll to Top