Българо-гръцка търговско-промишлена камара (БГТПК)

Уебсайт: https://bhcci.bg/,

Е-mail за обратна връзка :  admin[@]bhcci.bg


Представляващ : Саввас Карафилидис

Телефон за обратна връзка: +359878713003


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Българо-Гръцката Търговско-Промишлена Камара (BHCCI) е създадена с цел да насърчава устойчивото развитие и да засилва икономическите, търговските и културните връзки между България и Гърция. Камарата подпомага бизнес и инвестиционни отношения между български и гръцки компании, както и връзки с трети страни. Тя съдейства за професионалните дейности на своите членове, поддържа професионална етика и изгражда доверие в обществото. Камарата организира събития, семинари и инициативи за насърчаване на двустранното сътрудничество.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Бизнес форум

Българо-гръцката търговско-промишлена камара (BHCCI) организира бизнес форуми за насърчаване на икономическото сътрудничество между България и Гърция. Тези форуми включват работни срещи между експерти, представители на компетентни институции и фирми от различни икономически сектори. Събитията се организират при възникване на конкретни въпроси или по желание на заинтересовани фирми. Работните езици са български и гръцки, а участието е безплатно. Камарата предоставя своята база и ресурси за нуждите на форумите и поема предварително одобрени разходи.


Продукт / Услуга 2

Бизнес услуги и свързаност

Българо-гръцката търговско-промишлена камара (BHCCI) предоставя широк спектър от услуги, насочени към улесняване на бизнес отношенията между български и гръцки компании. Услугите включват: Консултации и информационни услуги: Предоставяне на правни и икономически консултации, пазарни проучвания и анализи. Бизнес посредничество: Съдействие за намиране на бизнес партньори, представителство и защита на интересите на членовете. Организиране на събития: Бизнес форуми, панаири, изложения и други събития за насърчаване на двустранното сътрудничество. Документални услуги: Официални преводи, заверка и легализация на документи. Камарата разполага с ресурсите и опита да подкрепя бизнеса в различни аспекти, осигурявайки успешни и ефективни партньорства.


Продукт / Услуга 3

Електронен каталог за оферти

Българо-гръцката търговско-промишлена камара (BHCCI) предлага електронен каталог за оферти, който служи като платформа за бизнес обяви и предложения между български и гръцки компании. Каталогът включва различни категории като служители, инвеститори, пазари, партньори и недвижими имоти. Потребителите могат да намерят оферти за сътрудничество, търсене на доставчици, дистрибутори и други бизнес възможности. Каталогът е предназначен да улесни търговските взаимодействия и да подпомогне развитието на двустранни бизнес отношения.

Scroll to Top