ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ ООД

Уебсайт: https://interact-energy.bg/,

Е-mail за обратна връзка :  interact.energy[@]abv.bg


Представляващ : Янко Стоянов

Телефон за обратна връзка: +359 884 995514


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ ООД предлага консултантски и инженерни услуги за разработка, финансиране и изпълнение на инвестиционни проекти в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха, насочени основно към мерки и дейности за опазването на околната среда.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Инвестиционни сделки и управление на финансови инструменти за финансиране на дейности в областта на климата, устойчивата енергия и въздуха


Продукт / Услуга 2

Управление и участие в проекти за енергийна ефективност. Извършване на обследвания за енергийна ефективност


Продукт / Услуга 3

Консултантски услуги във връзка с изготвянето на проекти и изграждането на електроцентрали за производство на електроенергия от алтернативни източници

Scroll to Top