Евротръст Технолъджис АД

Уебсайт: https://evrotrust.com/,

Е-mail за обратна връзка :  george.dimitrov[@]evrotrust.com


Представляващ : Георги Димитров

Телефон за обратна връзка:  +359888774666


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Evrotrust е водеща българска компания, специализирана в предоставянето на удостоверителни услуги и дигитални решения за електронна идентификация и електронни подписи. Създадена с цел да улесни дигиталната трансформация на обществото, компанията предлага иновативни и сигурни решения, които осигуряват лесен достъп до електронни услуги за гражданите, бизнеса и институциите. Една от основните мисии на Evrotrust е да помогне на над милиард души по света, които нямат начин да удостоверят самоличността си, както и на 44% от световното население (около 3.4 милиарда души), които притежават лични документи, но не могат да ги използват в дигитална среда. Това ограничава достъпа им до финансови и публични услуги. Evrotrust се стреми да ускори дигитализацията на света и да предостави на тези хора възможността да се възползват от съвременните технологии.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Електронна идентификация и електронен подпис

Evrotrust предлага услуга за надеждна електронна идентификация, която позволява на клиентите да създадат дигитална идентичност, използваема многократно. Процесът на идентификация е бърз и лесен, отговарящ на изискванията за KYC и AML. Той включва проверка на документ за самоличност, лични данни, лицево разпознаване и проверка за реален човек. Цялата процедура трае около 2 минути и осигурява сигурно предаване на данни с изричното съгласие на клиента. Услугата е приложима в различни индустрии като финансови услуги, телекомуникации и държавна администрация. Evrotrust предлага квалифициран електронен подпис (КЕП), който трансформира традиционните процеси за подписване на документи в дигитални. Услугата позволява качване, подписване и сигурно съхранение на документи с правна стойност, еквивалентна на ръчно подписаните. КЕП се създава за по-малко от минута и е валиден за две години, издаван директно от мобилен телефон, независимо от местоположението. Evrotrust предлага и удостоверение за време, което доказва точния момент на подписване. Услугата е напълно съвместима с регулациите на eIDAS и гарантира сигурност и удобство за бизнеса и потребителите.


Продукт / Услуга 2

Дигитални удостоверителни услуги

Evrotrust предлага пълен спектър от дигитални услуги, насочени към улесняване и оптимизация на бизнес процесите. Основните услуги включват валидиране на електронни подписи и печати, дългосрочно съхранение на документи, електронни печати и удостоверяване на идентичността на уебсайтове чрез EV SSL-сертификация. Тези услуги са предназначени да гарантират сигурността и автентичността на електронните транзакции и документи, като осигуряват надеждност и удобство за бизнеса и потребителите. Валидирането позволява проверка на електронни подписи и печати, като услугата е безплатна. Дългосрочното съхранение осигурява запазване на валидността на документи за период от 10 и повече години. Електронните печати могат да бъдат използвани за подпечатване на дигитални данни като музика, снимки, е-книги и други, с цел доказване на права, произход и интегритет. Удостоверяването на идентичността на уебсайтове гарантира сигурността на потребителите, които достъпват публични ресурси. Evrotrust предоставя решения, които отговарят на нуждите на съвременния бизнес и осигуряват сигурност и ефективност в дигиталната среда.


Продукт / Услуга 3

Управление на електронно трудово досие

Evrotrust предлага услуга за електронно трудово досие, което позволява дигитализацията и управлението на HR документи от всяка точка. Служителите могат да се идентифицират и подписват документи дистанционно чрез мобилното приложение на Evrotrust, което осигурява сигурност и ефективност. Това решение е подходящо за малки, средни и големи предприятия, и се интегрира с водещите платформи за управление на човешките ресурси. Предимствата включват намаляване на разходите за хартия и подобряване на продуктивността чрез улеснено администриране на документите. Услугата осигурява: Дистанционна идентификация и подписване на документи чрез мобилно приложение. Сигурно съхранение и лесен достъп до трудовите досиета. Намаляване на административните разходи и хартиената документация. Интеграция с водещи HR платформи за оптимизирано управление на човешките ресурси. Възможност за създаване на изцяло отдалечено работно място. Платформата на Evrotrust предоставя цялостни решения за управление на електронни трудови досиета, които спестяват време и ресурси, като същевременно осигуряват високо ниво на сигурност и правна валидност на електронно подписаните документи.

Scroll to Top