Фондация Източен акселератор

Website: https://eastaccelerator.com/,

Имейл:  info[@]eastaccelerator.com


Representing : Галин Петров – председател

Телефон за контакт: +359888922262


Фондация Източен акселератор е неправителствена организация с обществена полза, която подпомага развитието на предприемаческата общност в Източна България. Те създават благоприятна икономическа среда за стимулиране на инициативата на българските предприемачи чрез обучения и менторство.

 


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

**Продукт / Услуга № 1**

Обучение за стартиращи предприемачи

По време на обучението ще имате възможност да придобиете знания и опит от успешни български предприемачи, както и да бъдете насочвани от ментори с богат опит в бизнеса. Курсът е изключително практически, включва теория и използва методи на геймификация, които целят да приложите наученото на практика. Курсът включва теоретична част, представена по достъпен начин, практически казуси, работа в екип и създаване на виртуални компании и бизнеси.

Scroll to Top