Ния Проект ЕООД

Уебсайт: www.nijaproject.eu

Е-mail за обратна връзка :  nijaproject[@]gmail.com


Представляващ : Евгени Петров

Телефон за обратна връзка:  +359 876460177


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

В епохата на дигиталната трансформация, Ния Проект предлага иновативни решения в областите на еврофинансиране, киберсигурност и управление на иновационни екосистеми. Съсредоточени върху подпомагането на бизнесите да разгърнат своя потенциал, нашата мисия е да демонстрираме, че всяка организация може да бъде част от дигиталната революция. Ние предоставяме комплексни консултантски услуги за достъп до финансиране от ЕС, подкрепяйки успешното управление и реализация на проекти. В сферата на киберсигурността, разработваме стратегии за анализ и оценка на киберрисковете, предлагайки мерки за защита на информацията. Чрез управление на иновационна екосистема в регион Плевен, ние стимулираме иновациите и предприемачеството, допринасяйки за устойчив растеж. Поканваме заинтересованите страни да се свържат с нас, за да обсъдим възможностите за сътрудничество. Нека създадем заедно бъдещето!


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Консултиране за еврофинансиране и управление на проекти

Нашата услуга за консултиране по еврофинансиране и управление на проекти се отличава с иновативен подход, който използва най-съвременните технологии и методологии за максимизиране на успеха на проектите на нашите клиенти. Основавайки се на дълбоки аналитични инструменти, изкуствен интелект и автоматизация, ние предлагаме персонализирани решения, които улесняват процеса на кандидатстване за финансиране от ЕС, както и ефективното управление на одобрените проекти. Използвайки платформи, базирани на AI, ние анализираме големи обеми от данни за идентифициране на най-подходящите възможности за финансиране, като същевременно предоставяме прогнози за тенденциите в политиките на ЕС и потенциалните им влияния върху различни сектори. Това позволява на нашите клиенти да разработват стратегически проекти, които са в съответствие с текущите и бъдещи насоки за финансиране. Внедряваме също така автоматизирани системи за управление на проекти, които оптимизират планирането, изпълнението и мониторинга на проектите. Тези системи осигуряват по-голяма ефективност и прозрачност в процеса на работа, улеснявайки комуникацията между всички заинтересовани страни и намалявайки риска от забавяния и проблеми при изпълнението. Нашата иновативна услуга по консултиране за еврофинансиране и управление на проекти не само улеснява достъпа до финансови ресурси и подобрява шансовете за успешно изпълнение на проектите, но и предоставя на организациите стратегическо предимство чрез прилагане на най-новите технологични достижения в областта на проектното управление и финансово планиране.


Продукт / Услуга 2

Анализ и оценка на киберриск и внедряване на стандарти за защита на информацията

Нашата услуга по анализ и оценка на киберриск, съчетана с внедряването на стандарти за защита на информацията, представлява иновативен подход към киберсигурността. Използваме напредничави алгоритми за изкуствен интелект и машинно обучение за идентифициране на потенциални заплахи и уязвимости в ИТ инфраструктурата на организациите. Този процес позволява не само предварително откриване на рискове, но и тяхното прецизно оценяване. Въвеждаме стандарти за защита на информацията, базирани на блокчейн технология, за да осигурим непрекъснатост и непокътнатост на данните. Този метод гарантира висока степен на сигурност и прозрачност, като същевременно улеснява спазването на регулаторни изисквания. Интегрирането на автоматизирани инструменти за сигурност и адаптивни защитни механизми позволява на клиентите ни да поддържат своите системи защитени в реално време, адаптирайки се към постоянно променящата се киберсигурностна среда. Нашият иновативен подход не само повишава защитата срещу кибератаки, но и оптимизира бизнес процесите чрез намаляване на риска от данни злоупотреби и укрепване на доверието на клиентите.

Scroll to Top