ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ EООД

Уебсайт: https://ttbulgaria.eu/,

Е-mail за обратна връзка :  office[@]ttbulgaria.eu


Представляващ : Димитър Димитров, управител

Телефон за обратна връзка:+359884467336


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

ТЕХНИКЪЛ ТРЕЙНИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е регистрирано през 2009г., ориентирано в сферата на консултантските услуги и неформалното образование. Работим в няколко основни направления: Консултиране по Европейски проекти, „Център за професионално обучение“, разработване на он-лайн обучителни и бизнес-платформи и приложения. Услугите, които предлагаме: – Проучване и консултиране за възможностите за финансиране на Вашата идея/проект по Европейски програми; – Подготовка и разработване на проектното предложение; – Управление на проекти; – Наставничество и консултации за стратиращ бизнес. Обученията, които предлагаме: – Професионални обучения; – Обучения по ISO стандарти; – Корпоративни обучения; – Обучения за преподаватели. Над 60 успешно приключени проекти за предишния програмен период, в т.ч. трансгранични, по оперативните програми и др. Над 600 души, преминали специализирани обучения, работилници и семинари, индивидуални и групови консултации за последните 2 години.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

Динамичен портал и V&R приложение

Разработване на Динамичен информационен портал и Виртуална апликация за три сектора – Туризъм, Търговия на дребно и Креативната икономика и Онлайн бизнес платформа. Основните функции и характеристики които осигуряват информационните приложения са интегрирани в единна информационна среда/платформа и обхващат спецификите на стойностната верига на трите икономически сектора – туризъм, търговия на дребно и креативната икономика и взаимовръзката им. Чрез интерактивни методи и IT похвати с образователна цел се надграждат познания, умения и опит в целевите групи чрез презентиране на: • Кратки поучителни истории; • Добри/лоши примери; • Сценарии в зависимост от възможни управленски решения; • Съвети и изводи.


Продукт / Услуга 2

Платформа – виртуална бизнес симулация

Разработване на информационно приложение за диагностика на бизнес идеи за подпомогане на ползвателите да направят самооценка за приложимостта и устойчивостта на своите бизнес идеи. Приложението представлява дигитална диагностична апликация, която подпомага оценяването на нови бизнес идеи/проекти/инициативи.

Scroll to Top