Bulgarian Regional Development Experts

Website: https://berr.bg

Имейл:  berr.varna[@]gmail.com


Представител: Антон Симеонов – председател

Телефон: +359877303077


Бизнес визитка

Български експерти за регионално развитие (BERR) е независима организация, работеща в партньорство с правителствени, неправителствени, международни организации и частни лица за укрепване на частния сектор, гражданското общество и демократичните институции в България.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга № 1**

**Медиен продукт „Съграждани от квартала“**

Стремим се към жива и сплотена общност, където всеки гражданин активно участва в оформянето на своята градска среда. Чрез „Съграждани от квартала“ целим да изградим силно чувство на принадлежност, собственост и отговорност сред жителите, водещо до по-чист, зелен и инклузивен квартал, който подобрява качеството на живот на всички.

**Продукт / Услуга № 2**

**Статистическа система „Граждански контрол“**

СИСТЕМА ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И АНАЛИЗ, БАЗИРАНА НА ИНФОРМАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ – основната задача на „Информационния модел“ е да увеличи динамиката на информационните потоци и да ускори анализа на резултатите. Това увеличава адекватността на поведението на потребителите на информация десетки пъти. Бързата и правилна „обратна връзка“ укрепва готовността на анкетираните граждани да влияят на решенията. Системата може да наблюдава и оценява действията на изпълнителни и обществени личности, генерирайки показатели, които ориентират гражданите за практическото отношение на съответната обществена фигура.

Scroll to Top