Гейтлинк ЕООД

Уебсайт: https://gatelink.bg/

Е-mail за обратна връзка :  office[@]gatelink.bg


Представляващ : Павел Герасимов – Управител

Телефон за обратна връзка:  +359 887899855


Кратко резюме на организацията (бизнес визитка)

Гейтлинк ЕООД е българска ИТ-компания, специализирана в разработката и изграждането и поддръжката на цялостни решения за информационна и киберсигурност, които са ориентирани както към индивидуални потребители, така и към корпоративни клиенти. Софтуерните решения, които разработваме позволяват осигуряване на пълноценна „strong encryption” защита на информационните масиви на клиента, както и свързаните с това бизнес информационни процеси. В обхвата на нашата дейност влизат и редица услуги насочени към бизнеса и публичния сектор, които са базирани на технологични решения, които са изцяло наша разработка и гарантират предоставяне на услуга съобразена с последните световни стандарти в областта на информационната и киберсигурност. Освен доставчик на решения, ние сме специализирани и в консултирането в областта на информационната сигурност, системите за киберсигурност, както и обучението и сертификацията на специалисти в областта, в партньорство с водещи Европейски сертификационни органи.


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

Продукт / Услуга 1

CRYPTHOR – хибридна модулна система за информационна и кибер сигурност

CRYPTHOR e хибридна пост-квантова софтуерна система за информационна сигурност, позволяваща прилагането различни класически и съвременни подходи и средства за защита на информационните масиви, информационните канали, както и ИТ-инфраструктурата. CRYPTHOR е напълно адаптируема софтуерна система, която позволява да бъде имплементирана както под формата на бюджетно решение с много висока степен на ефективност, така и като цялостна корпоративна система за организиране и управление на информационната и киберсигурността в една фирма, като всяка конфигурация е уникална сама за себе си. Посредством богатото си разнообразие от допълващи софтуерни модули, CRYPTHOR позволява реализирането на „strong encryption” процеси, пълно управление на информационния риск и цялостна 360о защита на фирмената инфраструктура, включително и базите от данни и бизнес приложенията. Допълнително CRYPTHOR предоставя динамичен контрол и мониторинг на файловия интегритет, DLP – решения, защитена пощенска комуникация.


Продукт / Услуга 2

Company Data Securitization – Услуга по защита, обезопасяване, прочистване (санитизиране) и утилизация на информационни носители

Услугата по обезопасяване, прочистване(санитизиране) и утилизация на информационни носители е ориентирана към всеки един бизнес, които цени своята информационна сигурност и иска да бъде напълно сигурен, че информационните носители, които се извеждат от употреба във фирмата са напълно обезопасени и опасността от изтичане на фирмена информация е сведена до нула. В Гейтлинк разработваме и поддържаме специализирани софтуерни системи, които позволяват пълно 100%-во обезопасяване на информационните носители и дисковите устройства без никаква възможност за последващо възстановяване. Услугата позволява цялостно документиране на процеса във всяка една стъпка, което дава възможност на заявителя да се възползва от един прозрачен процес по обработка и утилизация на информационните носители.


Продукт / Услуга 3

InfraSec – Консултиране, изграждане, администриране и поддръжка на високо защитена ИТ-инфраструктура

InfraSec е комбинирана услуга, която е широкоспектърна, но е ориентирана основно към обезпечаването на цялостната кибер и информационна сигурност на една фирма/организация. InfraSec предоставя на клиентите две възможности – професионална консултантска услуга свързана с изграждането на цялостната инфраструктура на фирмата/организацията или оптимизацията на вече съществуващата такава съобразно съвременните изисквания в областта на информационната и киберсигурността. Втората възможност е предоставянето и обслужването на цялостни хардуерни и софтуерни решения от водещи световни производители, които комбинирани със специализирани софтуерни системи разработени от нас или наши технологични бизнес партньори биха позволили създаването на цялостно защитена ИТ-инфраструктура. В обхвата на тази услуга са включени при поискване и дейности по обучение и сертификация на служителите, които позволяват покриването на изискванията на водещите световни стандарти в областта на информационната сигурност.

Scroll to Top